SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z Rezonance HOJNOSTI
Nakrmit mysl a nebo vyživit ducha?

Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.


Úryvek z cyklu Rezonance hojnosti

Úryvek z cyklu Rezonance hojnosti: www.vedomyzivot.com

Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech. Každý den ti dával impulsy k akci. Pokud jsi je nedělal/a, pokud si je nezapisoval/a, pokud sis neuvědomoval/a, co se tím učíš - pak jsi čekal, že ti to někdo řekne nebo přinese. Takový člověk mohl zacítit pocit frustrace nebo dokonce zklamání. Takového to pak pudí jít na další seminář a to stejné si řešit znovu. 
No pokud je tvou cestou duchovní turistika, pak si ji dopřej. Ale já říkám, kopej studnu hlouběji a hlouběji... na pramen uvnitř narazíš. Začínat kopat další studnu nepřinese efekt. Je potřeba překonat určitou hranici hlubiny v sobě.

Náš kurz zasahuje mnoho rovin vnímání. A proto jej můžeš opakovat. Znovu. 

Uvědomit si principy, které jsem zmiňovala v kontextu s financemi a hojností v jakémkoli kontextu.
Např. vztahy a přátelství - jaká přesvědčení vládnou zde.
Nemoci těla - jsou vrozené, jsou geneticky dané a co je vlastně ta genetika? 

Používej principy našeho kurzu do jiných oblastí tvého života. Máš v rukou velký poklad. Uživej si ho - moudře a štědře k sobě.
Druhá polovina kurzu je tedy mnohem více o tobě. O návycích, které tě nestojí tolik pozornosti a jsou nedílnou součástí tvého životního tempa a rytmu. 
Druhá polovina, a poslední třetina obzvlášť, jsou o realizaci principů a tvém novém životním postoji. 

Tvá změna vnímání přináší změnu v kvantovém poli. Tato změna myšlení a návyků uzdravuje fyzické tělo. Tato změna přináší potřebu žít vztahy v harmonii a jasnosti. Staví tě do síly, do jasnosti. Jsi motivaný radostí a hojností. Strach nemá sílu, která tebou hýbá. Je to emoce, jenž tě varuje a upozorňuje, ale neosedlává tě.

Vděčnost je stav,
který je potřeba se naučit vnímat

Cesta tě postupně přivedla k vděčnosti. Naučit se být vdečný je proces. Zprvu to vymýšlí hlava, ale už to je změna. Mnoho lidí nemá vděčnost zahrnutou jako denní kvalitu vnímání světa okolo sebe. A přitom je to naše hluboká přirozenost. Z vděčnosti a radosti plyne ochota pečovat, starat se a být v souladu. Tzn. jednoduše rozpoznávat, co není v souladu a přirozeně se vyjádřit i když to nese nebezpečí nesouhlasu. 

Tímto přístupem jste méně a méně závislí na okolí, ať už jej reprezentuje kdokoli - zaměstnavatel, matka, otec, partner, nadřízený... Máš více smyslu pro harmonii a vyváženost a přitom nejsi zastáncem nehybného průměru.

více o kurzu samém a dalších naleznete na www.vedomyzivot.com


DALŠÍ ČLÁNKY

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody? 

Pozvání vody

U snídaně. Beru do rukou pastelku. Ruka se sama pohybuje po papíru a kreslí pravidelné obrazce. Jak budou souviset s dnešním dnem se dozvím až večer... cítím naléhavost. Kdo mne volá? Co mne čeká? 

Upalování a smrt a nebo oslava života?

"Plameny olizovaly její lýtka. Štiplavyý kouř pálil v očích pronikal do jejích plic..." Je toto obraz oslav 30.dubna? Je toto obraz upalování čarodějnic? O čem může být tento večer a jak jej předáme našim dětem...