SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z Rezonance HOJNOSTI
Nakrmit mysl a nebo vyživit ducha?

Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak nepotřebujeme jen informace, ale zkušenosti.


Úryvek z cyklu Rezonance hojnosti

Úryvek z cyklu Rezonance hojnosti: www.vedomyzivot.com

Mysl prahne po nových informacích, po impulsech a chce uchopovat nové a nové. Je jako hladová a ráda sbírá další a další moudra.

Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Každý den našeho kurzu ti přináší inspiraci a impuls k některé akci. Pokud jsi jednotlivé úkoly neprocházel/a, pokud sis je nezapisoval/a, pokud sis dané neuvědomoval/a ve své praxi a životě, težko jsi moh/a, zjistit, co se skrze tyto ukoly učíš. V takovém případě jsi nejspíš očekával/a, že ti uvědomění a poznání spadne do klína, že ti jej někdo řekne nebo přinese.

 Ale já říkám, kopej studnu hlouběji a hlouběji... na svůj pramen uvnitř sebe narazíš. Začínat kopat další studnu nepřinese efekt. Je potřeba překonat určitou hranici hlubiny v sobě. Je třeba vytrvat a proto také kurzy trvají delší čas.

Ti, kteří kurzem prošli se k němu opakovaně vracejí. Říkají, že vždy je to jako nová cesta.
A kolik toho napoprvé přehlédli.

Používej principy našeho kurzu i v jiných oblastech svého života. Máš v rukou velký poklad. Uživej si ho - moudře a štědře k sobě.

Tvá změna vnímání přináší změnu v kvantovém poli. Tato změna myšlení a návyků uzdravuje fyzické tělo. Tato změna přináší potřebu žít vztahy v harmonii a jasnosti. Staví tě do síly, do jasnosti. Jsi motivaný radostí a hojností.
Strach nemá sílu, která tebou hýbá. Je to emoce, jenž tě varuje a upozorňuje, ale neosedlává si tě.

Vděčnost je stav,
který je potřeba se naučit vnímat

Cesta tě postupně přivedla k vděčnosti. Naučit se být vdečný je proces. Zprvu to vymýšlí hlava, ale už to je změna. Mnoho lidí nemá vděčnost zahrnutou jako denní kvalitu vnímání světa okolo sebe. A přitom je to naše hluboká přirozenost. Z vděčnosti a radosti plyne ochota pečovat, starat se a být v souladu. Tzn. jednoduše rozpoznávat, co není v souladu a přirozeně se vyjádřit i když to nese nebezpečí nesouhlasu. 

Tímto přístupem jste méně a méně závislí na okolí, ať už jej reprezentuje kdokoli - zaměstnavatel, matka, otec, partner, nadřízený... Máš více smyslu pro harmonii a vyváženost a přitom nejsi zastáncem nehybného průměru.

více o kurzu samém a dalších naleznete na www.vedomyzivot.com


DALŠÍ ČLÁNKY

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody? 

Pozvání vody

U snídaně. Beru do rukou pastelku. Ruka se sama pohybuje po papíru a kreslí pravidelné obrazce. Jak budou souviset s dnešním dnem se dozvím až večer... cítím naléhavost. Kdo mne volá? Co mne čeká?