Druhá spirála  

pokročilé studium

Pokračující studium pro absolventy první spirály.

Spojení skupin a společná práce lidí: RUBÍN, SMARAGD, AMETYST, SAFÍR, TYRKYS. OLIVÍN

Přihláška Druhá spirála AMONIT

Podmínkou nástupu na druhou spirálu AMONITU, je absolvování prvního ročníku (spirály).

Potřebuješ se ještě na něco zeptat?

Aktuální termíny druhé spirály

Bližší informace ti budou poslány na tvůj email.


Průběh studia

Studium probíhá formou přednášek a praktických seminářů a osobních zkušenostních cvičení. I v této spirále je program Amonita plynulý a témata do sebe přecházejí tak, jak potřebujete pro své uvědomění a zažití.

Jde více o osobní zkušenost a změnu úhlu pohledu na práci s energií. Pro zapojení tvých kvalit do života a jejich stabilizaci je potřebná denní vytrvalost, která formuje tebe jako stabilního a zdravého člověka.

"Je to jako nalít vodu do hliněné nádoby, která je prasklá nebo špatně vypálená. Tekutina se v ní neudrží. Podobně i potkání se s vnitřní stabilitou je spojeno s kvalitní nádobou. Prázdnou a pevnou."

Program je sestaven tak, aby ti umožňoval zažití technik uvnitř sebe a kvalitní tantrickou práci.  


Místo konání

Místo konání University AMONIT bude posláno na tvůj email.
 

Obsah studia

TANTRA a ukotvení tvé síly pozornosti
v každodennosti.

Kompletní rozsah studia II. spirály AMONITU doplňují pobyty: Konstelace - pohyby duše a ŽIVLY A GEOMETRIE pro 2.spirálu.

Hlavní téma druhé spirály je aktivní práce s energií v těle, tedy tantra. Což znamená:

  • aktivní práce s tvou pozorností,
  • aktivní prce s myšlenkami a tvořivou silou tvých myšlenek.
  • prozkoumání negativních a omezujících přesvědčení
  • dechové techniky a očistné dechové techniky
  • koncentrační cvičení, která ti dovolují zůstat v neosobnosti a sám u sebe i v prudce se měnících vnějších okolnostech
  • OKO HURIKÁNU - klidná síla tvého středu
  • zvědomění si své bytostné přítomnosti pro blahu všech cítících bytostí

Slovo tantra, pocházející z Buddhismu, značí pozornost na vnitřní energetickou práci a nakládání s ní. K uzdravení, hojnosti a vnímání souladu a harmonie jednotlivce se sebou, s druhým člověkem, se skupinou, přírodou a větším celkem.

Tantra, tedy pocítění a poznávání skrytého, nás zbavuje určitých zažitých způsobů vnímání a představ reality. Stírá rozdíly mezi materiálním a symbolickým světem. To, co západní svět rozděluje, je pro východní pojetí druhá strana téhož.

Tantra neboli vadžrajána je dodnes ve spojení s živou přírodou. Tento soulad je jejím principem. Ve druhé spirále se potkávají a propojují vysoké spirituální techniky, reálná praxe a běžný život. 

Přítomnost a neoddělování. Soulad vedený vyšším principem.

Hlavními tématy jsou hodnoty, autentičnost, samostatnost a zodpovědnost. Ctění hodnot jako osobní přirozenosti dovoluje práci s tantrickou energií, která je pak tvořivou silou bez manipulace a obohacování se na úkor jiné bytosti či kohokoli dalšího.

Slovo tantra je v naší kultuře užívámo často v jiném kontextu než o jakém zde píši. Zde symbolujuze aktivní a celistvou osobnost, která je v souladu svých hodnot a přesvečení, žijící plně svůj potenciál ať je na jakékoli útrovni pracovní pozice či společenského zařazení.

Citlivost a vnitřní síla jednotlivce podporuje a inspiruje celek a tento vliv je pro změnu paradigmat ve společnosti a nesení hlubokého spirituálního odkazu zcela zásadní.

Těším se na tuto společnou cestu.

 Monika Hasalová