Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.


Proč si oné hybné síly nevšímá, Jak to, že o ní neví? 

Intuici, vnitřní kompas a směrování považuje za hru fantazie. A aby to, co viděl, zapadlo do rámce dávno známého, přichází s hodnotami, veličinami a měřeními. Tím nevidí nové, ale chce nové zapasovat do rámce již viděného. 

Vidíte tu omezenost, Jako by předchozí poznatelné mohlo být šablonou a na cokoli.

Ač je zřejmostí samou, že se do takové proformy svět vejít nemůže, ochočená mysl pouček jakoby se chtěla dozvědět, co už se kdy dozvěděla. Zas a znova se potvrdit... A tahte uzkoprsost a zůžené vnímání jí dává pocit myslet si, že už všechno ví.

A co třeba čas. Je tajemný, neviditelný, vymyšlený. Lidé v něj věří jen proto, že mají na rukou strojek, který běhá dokola a posouvá čísla. To má být důkaz času? 

Když dostatečně dlouho používáme "čas" jako kvalitu, jako hodnotu, měřidlo a počitatelnou komoditu, stává se z něho artykl, stává se z něho něco, dáváme mu kvalitu, platíme za něj a vytváříme různé teorie... o něm předtím, teď a potom. Přiřadíme mu statut zákonitostí a i zákonů a parvidel a podmínek.

A pokud by jej někdo chtěl rozporovat... nenarazí na otázku samotnou, ale na přestavu o čase, která byla vytvořena v hlavách lidí  podle, které je nakládáno s pohledem na život. 

Jiný pohled a jiné vysvětlení se zpravidla nepřijímá z jednoduchého důvodu, že je v rozporu s přijatými pravidly.

Tak je člověk sám vězněm představ. Sám je vězněm vymyšlené hry. Sám sebe dostal do pasti, kterou si postavil a dobrovolně se do ní dostal.

...a jiní vědí, že čas se může natáhnout a nebo smrštit...  

Jen být zvědavými, jak? 

s láskou Monika


Nabídka pro vás, 

osobní setkání či teraputická a poradenská pomoc a podpora (konzultaci, osobní i zoom) v souvislosti s vaší životní situací.

Při našem setkání vám ukážu důvody a princip fungování okolností v našem životě. Skrze pochopení principu dynamiky vztahů, pochopení fungování  rodinných schémat se můžete podívat na svou situaci z nadhledu a komplexně.

Můžete pak zahlédnout a vidět smysl a přínos situace pro vás a vykročit s pochopením a poznáním. Bude vám srozumitelné, proč se některé události ve vašem životě dějí. Proč se některé okolnosti stále opakují. Pochopíte, jak z takového kruhu můžete vystoupit a tím vše změnit. 

MONIKA HASALOVÁ

www.vedomyzivot.com