Semináře a studium

Zde najdete nejbližší události konané AMONITEM a Monikou Hasalovou

STUDIUM AMONIT, nový ročník VLTAVÍN je otevřený.

SEMINÁŘE a sebezkušeností pobyty:

odkaz do události, skrze obrázek

Konstelace - vyčištění a zapojení do síly rodu                      25. - 26. 5.2024   I seminář  I cena 4.200,-  I 

Mozek a mysl tvůrce_seminář 1, praxe                                      16. - 17.3. 2024 I seminář  I cena 4.900,-  I 

Mozek a mysl tvůrce_seminář 2, pro pokročilé, praxe            27. - 28.4. 2024 I seminář  I cena 4.900,-  I 

Mistrovsktví zemřít, umění žít                                                      22. - 27.11.  2024  I pobyt I  cena: 9.300,-  I                     

ON LINE programy, studium a poznání ihned k dispozici:

MOZEK A MYSL TVŮRCE, on-line program                  cena:  3.960,- | PŘÍSTUP IHNED  Zcela nový převratný kurz

MOZEK A MYSL TVŮRCE.
Změň svůj život do podoby, kterou chceš. Lidská mysl má moc velké tvorby. Podívej se, jak to funguje a ovládni svůj život s nadhledem. jsi mocnější, než tušíš. Použij svou tvořivou sílu pro blaho své a života okolo tebe. Více informací o tvé moci nalezneš na webu vedomyzivot.com

REZONANCE VZTAHŮ, on-line program                       cena:  3.690,- | PŘÍSTUP IHNED

REZONANCE VZTAHŮ ukazuje na systemiský řád a pravidla pod kterými lidé nevědomky opakují staré rodové záteže a přenášejí je na své děti. Stačí jeden v rodu aby ukončil staré a uděje se změna nejprve u něho, v jeho rodině a následně ji vidí i v širším okolí. Pokud víme jaká jsou pravidla - lze se jimi nechat vést. Soucit k sobě i ostatním není slabost, nýbž veliká síla pochopení osudů a i voleb, které člověk učinil
Soucitnost a milosrdenství je síla, kterou ze sebe absolvent poznání sálá do okolí neboť jí je.

REZONANCE HOJNOSTI,on-line program                     cena:  3.690,-  |  PŘÍSTUP IHNED

REZONANCE HOJNOSTI vás dovede do dodolnosti a vnitřní radosti a naplnění. Naučíš se povolat do života jednu z největších sil v člověku a trvale ji používat. Co je tou silou? Je to vděčnost. Síla, která umí člověka vyvést z míst, kde jiní končí a ustrnou, síla, která umožňuje splnit si svá přání aniž by bylo použito násilí na komkoli či na čemkoli, to je síla vděčnosti

REZONANCE ZDRAVÍ, on-line program                      |   cena: 3.690,-  | PŘÍSTUP IHNED

REZONANCE ZDRAVÍ ukazuje souvislost mezi nemocí těla a rozhodnutím člověka spolu s léčivou silou staré za sebou zanechat a spojit se s vlastní silou v sobě - díky Odpuštení.

Konstelace - květen 2024

Konstelace jsou technikou s obdivuhodným působením. Zasáhnou svým vlivem nejen zadavatele konstelace a jeho bezprostřední okolí, ale dalece působí do celého rodového systému.

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?