O AMONITU

Toto studium tě vede kvlastní síle a netušeným zdrojům.

Veškerá síla a schopnosti jsou jedině v tobě. 

Co je to AMONIT

Univerzita vědomého života AMONIT je ucelený studijní program, založený na procesech sebepoznávání.  Jedná se o sebezkušenostní proces a komplexní program, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle a ve spojení se svým srdcem.

Amonit je praktická cesta, na které se potkáš se silou sebe sama.

Spiritualita, duchovnost a přirozenost

Narodili jsme se už jsme měli domluvený úkol, se kterým přicházíme na svět. Někdo se potřebuje odnaučit zárlivosti, jiný zažís svobodu a nezávislost na druhém, další objevit pokoru nebo žít v poškozeném těle, odejít rodičům ve věku pár let, aby se mohl vrátit v jiném těle.

Máme domluvené místo narození, své rodiče a podmínky života, setkání s přáteli i učiteli nepřáteli a zároveň jsme všichni obdařeni tvořivostí. Jak ji používáme a jakou měrou jsme šťastní? Proč to nejde a kam nás tlačí systém, jenž žije z emoce strachů a omezení.

Zkoumáte-li aspekty svého já, dojdeme do místa, kde otočíme pozornost k mistrům, učencům a naukám, které nás vedou k sobě. Aktuálně i skrze kvantovou fyziku, která dokáže dát učencům svýmy důkazy za pravdu. Konečně tak spiritualita má zpět své místo. Je to přirozenost a je to celistvé vidění souvztažností.

Na nějakou dobu, bylo toto vidění zůžené, opomíjené a vymycované. Nelze vymýtit vlastní přirozenost, nelze popřít vývoj, který je znakem života. Nelze zastavit touhu jít do vyššího vnímání a vyšších frenkvencí.

Vytváříme svůj svět svou pozorností. kde a na čem je naše pozornost, to roste, to tvoříme.
Vytváříme své zdraví a hojnost svou pozorností. Lidé jsou spirituální bytosti, které se nyní rozpomínají na svou podstatu. Je čas si vzpomenout, jak funguje svět, vztahy a jak pracuje nyše mysl a uvědomit si zákonitosti.

Bolest, kterou zažíváme, má svůj význam. Jaký? Toto je smysl pochopení v procesu sebezdokonalování sebe.

Základní principy studia AMONIT

 1.  Během studia jsou ovlivňovány všechny tři roviny: tělo - duše - mysl. Tak získáš stabilitu ve změně. Pokud totiž tyto nejsou zaměstnány společně, není změna trvalá.
   
 2. Soustředíme pozornost na tebe a na rozvoj tvých schopností, ne na problém. Ukazujeme nové širší možnosti přístupování k životu a s těmi tě učíme zacházet. Umíš si pomoci sám, ukážeme ti jak. Jak být zdravý, mít kvalitní vztahy, žít v hojnosti a prosperitě.
   
 3. Studium je praktické. Vše, co se naučíš, se hned žije. Nestudujeme v laboratorních podmínkách odlišných od života, který znáš.
   
 4. Své schopnosti v sobě každý rozvíjí sám, Přenastavení starých scénářů a schémat chvíli trvá. Výzkum potvrdil, že změny myšlení se projevují na úrovni těla v čase a v určité posloupnosti.  Proto postupujeme krok za krokem, abychom se dostali mimo vychozené koleje. Posunout, proměnit a zastabilizovat.

   

První části studia - AMONIT I. spirála

Se věnuje odkládání, vyčištění a to nejen v psychickém a emočním, ale i fyzickém prostoru. Je nutností v našem evropském prostoru a nastavení. 

Během prvního ročníku budeme krok za krokem postupovat ve výměně starého za nové - tak aby to bylo podporující na mnoha rovinách a přitom jste se necítili ztracení a zoufalí.

Každý na své cestě klopýtne, zastaví se, občas udělá i odbočku... každý se potřebuje nadechnout a má občas pocit, že už toho je moc a ztrácí sílu. Obzvlášť tehdy, kdy staré mizí a nové ještě není zažité a stabilní.
Jsme si toho vědomi a proto vás doprovodíme tak dlouho, dokud bezpečně nestojíte na vlastních nohou.

Obsah studia:

Takto vypadá kompletní rozsah studia spirály I.:

 • 6 termínů základních seminářů 

 • Pět živlů, pět prvků, pět elementů -  otevření a spojení s vnitřními smysly,
  (Přechod přes uhlíky, ohnutí lžičky a práce se silou mysli. spálení starých omezení a seznámení se s fungováním živlů Buddhistickým a východním pohledem.) 
 • Mistrovství zemřít, umění žít
 • Konstelace 1, Konstelace 2, Konstelace 3

Studium první spirály trvá přes rok, proč?
(Druhá spirála studia navazuje, ale není povinností pokračovat.

Celá cesta má ještě vyšší cíl a tím je vystoupení z koloběhu inkarnací. Jsme na různé úrovni vnímání a proto v Amonitu začínáme prvním ročníkem, první spirálou, která uspořádává praktický život.

Pokud studenti cítí touhu pokračovat v poznání duchovního rozměru, pokračují naukou ve druhé spirále.)

Zde je příležitost přihlásit se a vstoupit na cestu.

Konstelace - květen 2024

Konstelace jsou technikou s obdivuhodným působením. Zasáhnou svým vlivem nejen zadavatele konstelace a jeho bezprostřední okolí, ale dalece působí do celého rodového systému.