Ochrana osobních údajů

Společnost Amonit University s.r.o.  |  www.amonit.university

Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mnás důležitou záležitostí, kterou při obchodních procesech bereme vážně. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Právo na informace 

Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. 
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@amonit.university, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. V případě urgentních záležitostí nás můžete také kontaktovat telefonicky na 730 129 466. 

Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů 

Když navštívíte webové stránky http://amonit.university , zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na webových stránkách, zadáním emailu pro stažení eBooku, anket, či přihlášením se k odběrů typů a rad nebo na některých ze seminářů a akcí.

Bezpečnost 

Společnost Amonit University s.r.o. přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. 

Použití a postoupení osobních údajů 

Společnost Amonit University s.r.o. používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. 

Monika Hasalová | Ochrana osobních údajů

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností. 

Možnost odhlášení 

 Vaše údaje chceme s vaším souhlasem použít k možnosti vás informovat o  produktech a službách společnosti, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit. Udadaje v souladu s vaším přáním zablokujeme/smažeme. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. 

Cookies 

Společnost Amonit University s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby bylo možné webové stránky vylepšit. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. 
Používání cookies můžete také deaktivovat přímo ve vašem internetovém prohlížeči. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Společnost Amonit University s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte ve formulářích jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi. 

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. 

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře „Přihláška ke studiu”, souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Amonit University s.r.o., Roháče z Dubé 516/1, 37001 České Budějovice, IČ: 07353715, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. 

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.