Proměna dokonalá. Korunováno!

Brzdi! Kvantový skok přichází.

Požehnané zastavení

Zastavení, je požehnání každým coulem. "Co to ta žena tvrdí? Vždyť už teď se objevuje devastace a nejspíš dopad zastaveného podnikání ještě uvidíme. Zatím je to jen zlomek projeveného." 
Ano to ještě přijde. S tím souhlasím! A zárověň to neodporuje mojim slovům. Požehnané zastavení! V čem?


Změna, která je viditelná zvenčí se připravuje dávno předtím. Ukryta před mnohými zraky. Výsledkem je i absolutní proměna... A přitom ten čas před ní vypadá, jakoby se vše zastavilo.

OBDOBÍ NIC, OBDOBÍ NEVÍM. 
Už tu není housenka a ještě tu není motýl... a přece...

Zastavení...

Již před vyhlášením "veřejné stopky",  jsme cítila zbrždění. Vláčnost a zpomalení. Rozhlížela jsem se. V sobě o okolo sebe.

Nechtělo se mi dělat to, co jindy šlo snadno. Cítila jsem únavu, která nabádala k oddechu… Whau a najednou přišl pokyn k zastavení i zvenčí.

Zasáhla mne vlna nemožnosti pracovat jako doposud naplno. A přesto jsem ji přivítala.

Všimla jsem si, že zpomalení, které nastalo ještě není tím pravým stavem. Ještě více stáhnout volume. Ještě více se ztišit. Ztišit se tak, že i šepotající myšlenky slyšíš křičet.

"Ztišit se tak, že i šepotající myšlenky slyšíš křičet."
Monika Hasalová

Připravte se na akceleraci...nedělej nic.

Prošla vlna odpočinku a zastavení. Toho uvnitř. Přišlo období - mysl by chtěla, Mysl by už něco šla dělat - ale nešlo to. To bylo frustrující. Skočila jsem mysli na lep a peskovala se, že už už bych měla.... a ono nic. 

Po pár dnech přešla i tato vlna. Čím, jak se to stalo? Odevzdala jsem se. Odevzdala jsem se tomu, že nic nevymyslím. Odevzdala jsem se, počkání na nápady. 

Nejprve proto, že když tu nejsou, tak si je z prstu nevycucáte a potom proto, že tento stav znám. Stav, kdy víte, že je třeba nechat vše plynout a počkat. Stav, na který je však snadné zapomenout. To mysl tě povzbuzuje. dělej něco! A tlačí tě a chce proces urychlit. Ne to nejde.

Jako těhotenství, to neuspěcháš. 

A pak to přijde.

Uvnitř tebe povstane zájem, ochota, rozhoří se oheň. 

U někoho ten stejný oheň. Uvědomíš si vášeň svého života.
Co jste dělali doteď,  je tu znovu. Restart! Jen se objeví tvá vášeň v nové konfiguraci, v novém světle, v nové formě…

Pro jiné staré shořelo. Nyní se není kam vrátit. Něco zkončilo.

Pokud nevíš, co je nyní tvým posláním, podud ti staré neladí nebo nevoní a ty ještě nevíš…. počkej. Vyhlížej impuls k činu, vyhlížej sdělení, věty, slova, která se opakují a zaznívají okolo tebe. Dívej se na nadpisy v časopisech, na billboardech a nebo tak letmo zahlédnutá slova cestou městem.

Je zcela zřejmé, že je pro tebe připravená nová realita vidění života.

Neznámé mnohé znějisťuje. To je lidské.  

Zrození do nového... a přesto z tebe ...

A pak to přijde - inspirace, uvolnění a už to jede. Víte, že jste správně. Vítr zadul do vašich plachet a loď se pohnula. Najednou jakoby sama. Jde to samo. Elegantně a hladce…

A přišla témata pro tento čas. Jsem tu pro podporu, doprovodit na cestě, dokus nestojítě jistě na vlastních nohou. Ve svobodě a síle...

A tak přátelé, vybírejte témata, která jsou s vámi v souladu a v načasování:

  • Projít krizí s vizí  s přechodem uhlíků - pobyt
  • Spojení ženy se svou silou  - pobyt
  • Finanční gramotnost a rezonance hojnosti - on line přednáška a 1 denní seminář
  • Rezonance ZDRAVÍ… - on line kurz

a další online programy www.vedomyzivot.com

přednášky či víkendové skupiny a studium v Dechové akademii či nové skupině Univerzity vědomého života AMONIT… 

vše najdete na www.amonit.univerzity 

s láskou Monika


DALŠÍ ČLÁNKY

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody?