Přání sama sobě

Milí přátelé - přeji sobě...

Nelze dát nic víc, než sám neseš. Několikrát jsem chtěla napsat novoroční přání, odpovědět na ta, kerá mi přišla a nebylo to možné... 


Přemýšlela jsem, co bych popřála. A přišla tato zpráva... Ne druhému a přesto více než jednomu. Sobě přeji a tím všem, sdílením sebe...

Milí přátelé, přeji sobě... 

sama si v tomto roce přeji zažívat a pociťovat radost z jednoduchého bytí, naplnění a smysluplnost svého konání. 

Přeji sobě zdraví a fyzickou kondici, cítit svou mladistvost a pružnost tak, jak nyní i nadále. 

Přeji si dál vnímat svou měkkost a hebkost ve slovech, citech a i ve svých dlaních. 

Přeji si znovu cítit pokoru a velikost při doteku poznání, které se odehrává na pobytech a já u toho prozření mohu být. 

Přeji sama sobě tanec a pohyb a ponořování se do studené vody pro obživu a sílu přítomnosti. 

Přeji si znovu a znovu přecházet přes uhlíky a ohybat lžičky bez pomoci vněších stimulů, jen nastavením své mysli a provádět tudy i vás…

Přeji si hojnost podnětů a vyslyšených výzev, přeji si hojnost přátel a rukou ku pomoci, přeji si hojnost srdcí a jejích cítění.

Přeji si odvahu a neutuchající chuť kráčet, i když nevidím cíl… Přeji si odvahu nevědět.

Přeji si zažívat bolest, je-li nezbytnou částí poznání a přeji si brzký stav, kdy umím po přijetí věcí a stavů poděkovat. 

Přeji si znovu prociťovat stav vděčnosti, láskyplnosti a soucítění, neb momentů, které byly v roce předchozím bylo bezpočet.

Přeji si cítit tu chuť do života skrze zvědavost a zvídavost. Objevovat svět a jeho krásy…

Přeji si hojnost financí a materiální podpory, všude tam, kde mi pomáhá budovat a tvořit prostory a prostředí - pro sebe další lidi.

Přeji si vysázet stromy, založit a vybudovat další jezírka. postavit domeček a místo pro meditace… kde je možné společnou láskyplnou péčí přispívat do světa osobní radostí, smyslupností v přímé komunikaci s přírodou, jejími elementy a bytostmi.

Přeji si harmonii času a období, kdy jsem mezi vámi a věnuji se vám a skrze sebe nechám proudit, co je třeba, času kdy jsem ve službě a času oddechu, relaxace, meditace a spočinutí v samotě.

Přeji sama sobě nudit se a zevlovat. Nechat svou mysl integrovat a zvědomit to vše, co se mnou souvisí, co se okolo mne děje.

Přeji si sdílenou radost z poznání jiných lidí a zažívání stavu společného vědomí, pocitu většího celku.

Přeji si být viděna více lidmi, skrze jejich srdce. 

Přeji si pociťovat respekt a pokoru.

Přeji sama sobě prožívat ten pocit vděčnosti… zamilovanosti, vášně a smíchu…

Přeji si toto, neb nemohu ti dát nic jiného, než sama žiju…  Přeji, co sobě, to tobě… 

A nechť to cítím po kterýkoli den v tomto roce.

Monika

Uvidět se, když se vidět necháme.


DALŠÍ ČLÁNKY

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody? 

Pozvání vody

U snídaně. Beru do rukou pastelku. Ruka se sama pohybuje po papíru a kreslí pravidelné obrazce. Jak budou souviset s dnešním dnem se dozvím až večer... cítím naléhavost. Kdo mne volá? Co mne čeká?