Návrat vytěsněného - novoluní v raku

Novoluní v raku. První novoluní v raku a zatmění a slunce a vstup do léta… Co tak mimořádného nastává? 


Návrat vytěsněného

Milí přátelé, pokud sleduje události v tomto roce - veřejné viditelné a pohlížíte i na koloběh těles, které symbolizují směr, tak vám jistě neunikla ona velká proměna a přechod k ženské energii. Jen připomenu, že rok 2020 ve své numerologii ukazuje na dvojky - ženský princip, které zde máme dvakrát a též dvě nuly, které vše zesilují.

Ženská energie, ať jste žena nebo muž, je spojena s podvědomím s onou částí našeho vědomí, které zabírá 95% z celku. Nevědomá část nemůže být malá či bez vlivu, když má takový podíl. 

Je dobré si uvnitř sebe uvědomit: ”Ty jo, teď se hraje o oněch 95 %, tedy jde o radikální změnu. O velkou proměnu a uvědomnění.” 

Zcela zásadní.

Čas nových začátků

První nov na ose rak. 21.6. v 7:45. Další nov na ose raka tu máme za měsíc a toto období můžete vnímat jako významný čas nových začátků. Toto je významný dvojkrok.

Rak je silné znamení, citlivé a emocionální. Spojené s lunou. Máme tady tedy doslova počátek nového. Vstup do citlivosti. Vstup do hloubky, do podvědomí, do skrytého.

Prstencové zatmění slunce ukazuje na oslabení mužského aspektu, tedy jinak na významnost a sílu ženského aspektu, na přerod a vstup do ženské energie. Doslova vstup do našeho nevědomí.

I když mluvíme o podvědomí, tedy o tom NEviděném, je to skutečné. Je to přítomné, jen ne uvědomované. Vždy to tu bylo a jedná se o energie, které nás vedou, ovlivňují. 

V tomto období jsme vedeni k ukončování. Vynořují se záležitosti, které chtějí být dořešené. Vítr vám fouká do plachet svěžím proudem a rozhýbává nás ze stojatých vod. Pro někoho je to drcnutí těžké a náhlé, ale připraveným štěstí přeje. Dívají se na cestu dopředu. 

Nemusí být jednoduché vyjet ze závětří a to vám může komlikovat přístup k novému. Neochota, která plyne z pocitu, že věci jsou dobře, tak jak jsou. 

Mnoho času jsme byli přesvědčováni o neexistenci spirituality, potlačováni v pociťování, prožitky byly devalvovány  na výsledky. Šlo o cíl, ne o cestu samou. 

Mnozí vnímají, že to tak již není a že osobní pocit volnosti je je pro ně navigací. Že osobní pocit svobody je vnitřním kritériem a že jedinou autoritou je náš subjektivní pocit uvolnění. 

Jedinou autoritou je tvůj subjektivní pocit harmonie a uvolnění.

To předpokládá, že pociťování má své místo v našich životech. A mnozí se cítit terve učí. Bylo to vytěsněno! 

Hluboká navigace lidství byla potlačena a nyní tak ttouha po zahrnutí celistvosti vyvěrá ven. Zviditelňuje se a obnažuje.

Nepotlačujte ji. To, oč nyní jde, je uvolnění se do toho, co prožíváme. 

V oblastech, kde zatmění bude viditelné bude vetší tendence projevit potlačované - tzn. mohou se objevovat přírodní katarze. Nechci napsat katastrofy, protože tak je popisujeme z lidského pohledu, jako něco velkého a nás ohrožujícího.

Mohou se projevovat lidské nepokoje, revolty, které ukazují na tlak zevnitř člověka, který nás vede k projevení nesouhlasu. Tyto revolty budou projevené dvojím způsobem - jedním, které vybuchují, rabují a uvolňují tak nahromaděný “nespokoj” v sobě. Tyto rebelie nic netvoří. Jsou uvolněním energie samotné.

A pak tu máme druhou podobu - rebelie proti starému systémovému ovládání člověka. Rebelie, která je tvořivou silou, vyvěrající zevnitř. Touha jenž žádá svobodný život a nové zážitky, skrze které říká samotnému životu ano. Tím vyjadřuje ne starému, ale nechce se starým bojovat.

Naopak. Prosazuje svůj život ve svobodě a volnosti, čímž se omezujícímu režimu zdá jako rebelie a odpor. Výstižnější je popis: růst do nového navzdory plotu a hranicím! 

Jestliže se zde ženské energie derou ven… jde o pohyb. Pro někoho to je o  vyjádření se. To může být dramatické. Můžete mít chuť zakřičet, vztekat se… OK. To je proces cesty skrz a za… projít tou emocí.

Projdeme-li emocí, uvolníme se. Zprvu se možná potkáme se silou sebe sama v podobě, kterou u sebe nemáme moc v oblibě.  Zatajováním si své síly před soubou sami, si škodíme. Toto zatajování a zakrývání si svých emocí nás zatvrzuje a znehybňuje. 

Teď se po nás chce pohyb dopředu. Je to krásný čas. Přerod… přechod přes uhlíky v sobě. Povstání v sobě sama.

Kéž se vám cesta daří… 

s láskou Monika

P.S.
Chcete-li tuto cestu a krok vpřed zpečetit zkušeností... přechod přes uhlíky může být tou jasnou volbou. Živly v nás - projít krizí s vizí

Mou hlavní hodnotou života je duchovní rozvoj. Jde mi o cestu za pravdou a za poznáním.
Monika Hasalová

a další online programy www.vedomyzivot.com

přednášky či víkendové skupiny a studium v Dechové akademii či nové skupině Univerzity vědomého života AMONIT… vše najdete na www.amonit.univerzity 

s láskou Monika


DALŠÍ ČLÁNKY

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody?