Návrat vytěsněného - novoluní v raku

Novoluní v raku. První novoluní v raku a zatmění a slunce a vstup do léta… Co tak mimořádného nastává? 


Návrat vytěsněného

Milí přátelé, pokud sleduje události v tomto roce - veřejné viditelné a pohlížíte i na koloběh těles, které symbolizují směr, tak vám jistě neunikla ona velká proměna a přechod k ženské energii. Jen připomenu, že rok 2020 ve své numerologii ukazuje na dvojky - ženský princip, které zde máme dvakrát a též dvě nuly, které vše zesilují.

Ženská energie, ať jste žena nebo muž, je spojena s podvědomím s onou částí našeho vědomí, které zabírá 95% z celku. Nevědomá část nemůže být malá či bez vlivu, když má takový podíl. 

Je dobré si uvnitř sebe uvědomit: ”Ty jo, teď se hraje o oněch 95 %, tedy jde o radikální změnu. O velkou proměnu a uvědomnění.” 

Zcela zásadní.

Čas nových začátků

První nov na ose rak. 21.6. v 7:45. Další nov na ose raka tu máme za měsíc a toto období můžete vnímat jako významný čas nových začátků. Toto je významný dvojkrok.

Rak je silné znamení, citlivé a emocionální. Spojené s lunou. Máme tady tedy doslova počátek nového. Vstup do citlivosti. Vstup do hloubky, do podvědomí, do skrytého.

Prstencové zatmění slunce ukazuje na oslabení mužského aspektu, tedy jinak na významnost a sílu ženského aspektu, na přerod a vstup do ženské energie. Doslova vstup do našeho nevědomí.

I když mluvíme o podvědomí, tedy o tom NEviděném, je to skutečné. Je to přítomné, jen ne uvědomované. Vždy to tu bylo a jedná se o energie, které nás vedou, ovlivňují. 

V tomto období jsme vedeni k ukončování. Vynořují se záležitosti, které chtějí být dořešené. Vítr vám fouká do plachet svěžím proudem a rozhýbává nás ze stojatých vod. Pro někoho je to drcnutí těžké a náhlé, ale připraveným štěstí přeje. Dívají se na cestu dopředu. 

Nemusí být jednoduché vyjet ze závětří a to vám může komlikovat přístup k novému. Neochota, která plyne z pocitu, že věci jsou dobře, tak jak jsou. 

Mnoho času jsme byli přesvědčováni o neexistenci spirituality, potlačováni v pociťování, prožitky byly devalvovány  na výsledky. Šlo o cíl, ne o cestu samou. 

Mnozí vnímají, že to tak již není a že osobní pocit volnosti je je pro ně navigací. Že osobní pocit svobody je vnitřním kritériem a že jedinou autoritou je náš subjektivní pocit uvolnění. 

Jedinou autoritou je tvůj subjektivní pocit harmonie a uvolnění.

To předpokládá, že pociťování má své místo v našich životech. A mnozí se cítit terve učí. Bylo to vytěsněno! 

Hluboká navigace lidství byla potlačena a nyní tak ttouha po zahrnutí celistvosti vyvěrá ven. Zviditelňuje se a obnažuje.

Nepotlačujte ji. To, oč nyní jde, je uvolnění se do toho, co prožíváme. 

V oblastech, kde zatmění bude viditelné bude vetší tendence projevit potlačované - tzn. mohou se objevovat přírodní katarze. Nechci napsat katastrofy, protože tak je popisujeme z lidského pohledu, jako něco velkého a nás ohrožujícího.

Mohou se projevovat lidské nepokoje, revolty, které ukazují na tlak zevnitř člověka, který nás vede k projevení nesouhlasu. Tyto revolty budou projevené dvojím způsobem - jedním, které vybuchují, rabují a uvolňují tak nahromaděný “nespokoj” v sobě. Tyto rebelie nic netvoří. Jsou uvolněním energie samotné.

A pak tu máme druhou podobu - rebelie proti starému systémovému ovládání člověka. Rebelie, která je tvořivou silou, vyvěrající zevnitř. Touha jenž žádá svobodný život a nové zážitky, skrze které říká samotnému životu ano. Tím vyjadřuje ne starému, ale nechce se starým bojovat.

Naopak. Prosazuje svůj život ve svobodě a volnosti, čímž se omezujícímu režimu zdá jako rebelie a odpor. Výstižnější je popis: růst do nového navzdory plotu a hranicím! 

Jestliže se zde ženské energie derou ven… jde o pohyb. Pro někoho to je o  vyjádření se. To může být dramatické. Můžete mít chuť zakřičet, vztekat se… OK. To je proces cesty skrz a za… projít tou emocí.

Projdeme-li emocí, uvolníme se. Zprvu se možná potkáme se silou sebe sama v podobě, kterou u sebe nemáme moc v oblibě.  Zatajováním si své síly před soubou sami, si škodíme. Toto zatajování a zakrývání si svých emocí nás zatvrzuje a znehybňuje. 

Teď se po nás chce pohyb dopředu. Je to krásný čas. Přerod… přechod přes uhlíky v sobě. Povstání v sobě sama.

Kéž se vám cesta daří… 

s láskou Monika

P.S.
Chcete-li tuto cestu a krok vpřed zpečetit zkušeností... přechod přes uhlíky může být tou jasnou volbou. Živly v nás - projít krizí s vizí

Mou hlavní hodnotou života je duchovní rozvoj. Jde mi o cestu za pravdou a za poznáním.
Monika Hasalová

a další online programy www.vedomyzivot.com

přednášky či víkendové skupiny a studium v Dechové akademii či nové skupině Univerzity vědomého života AMONIT… vše najdete na www.amonit.univerzity 

s láskou Monika


DALŠÍ ČLÁNKY

Přechodové rituály – směrovky v životě. PŘEJDEŠ?

Vidím ve své praxi, kolik mužů i žen zůstává viset v nějakém období svého života, ačkoli se svým věkem již přesunuli do jiné fáze. Každá fáze nás vede a ukazuje, jaká je naše role, úloha, úkol, co je smyslem tohoto období. Co se stane, pokud NEPŘEJDEME?

Rouškyjáda

Souvislosti, okolnosti a data. Změnit čísla, aby nám vycházelo, co potřebujeme. Víc testuj, více najdeš! Zaměnit přítomnost za příčinu umrtí. Něco je tu zvláštn!? Nebo se vám to zdá v pořádku?

Návrat vytěsněného - novoluní v raku

Novoluní v raku. První novoluní v raku a zatmění a slunce a vstup do léta… Co tak mimořádného nastává?  Návrat vytěsněného!

Opravdové uzdravení

Pokud nevyléčíte své vzpomínky, nemůžete se plně uzdravit. Nemůžete se uzdravit fyzicky ani psychicky. Je potřeba proniknout ke skutečnému problému.