Místo opalovačky, spálit na uhel

Místo opalovačky, spálit na uhel

Prázdniny jsou obdobím velkých proměn. Letos to je místo opalovačky, spálit na uhel. Pod tlakem roste diamant. To je požehnaná doba.
Ale nemusíš to vnímat, jako pohodový čas u vody. Podívejme se v kontextu.

Ačkoli máme v KAŽDÉM okamžiku možnost volby a změny přesto je letní období jistým mezníkem volby. Nutností změny! Prostě se děje.

Mnoho lidí vnímá tento proces a začínají více používat své rozlišování pro výběr toho, co si ve svém životě přejí ponechat a co si dovolí propustit…


Intenzita léta 

Léto bývá často velmi intenzivní na naše prožívání a letošní je dost nepřehlédnutelné. Mnoho lidí vnímá velkou únavu. Mění se jim potřeba jídla, pociťují bolesti v těle, průjmy, zvyšené teploty a nebo zaznamenávají kolize v autě při své dopravě, či na elektonických přístrojích. 

V současné době můžete vidět snahu o změny na projevech skrze celou planetu - zvýšená vibrace planety Země na Schumannově stupnici je jen jedním z možných ukazatelů, které i nevěřící Tomáš, jenž si myslí, že únava je z horka, musí uvidět.

Také jste si mohli pošimnout rychlé změny, rychlého tzv. výsledku, pokud vykročíte v chuti správným směrem. 

Co mám na mysli, jít správným směrem? Žádný nesprávný směr není. Termín jsem použila ve vztahu k rozhodnutí a ochotě prověřit, co to je osobní vzestup a jak souvisí moje nastavení mysli a okolní dění. 

Jednou z nejdůležitějších lekcí, kterou tu máme, je uvědomění, že si tvoříme svou vlastní realitu. Ta je důsledkem našich myšlenek, emocí a přesvědčení. My všichni máme přístup k nekonečné energii i vnitřní moudrosti naší Duše (či Většiho celku). Jsme tu proto, abychom se naučili tuto moudrost využít – spolu s našimi dary a talenty.

Aktuální vlivy a projevy a působení planety Země jsou v podpoře této proměny.

Transformování. Změna formy. Změna pohledu a vnímání, změna úhlu pohledu, změna přístupu.

Může to být bolestivé a co také není. Může to být horoucí. A zároveň to je tvořivé. Neboť toto letní období tě vyzývá a hojně navrhuje výběr: buď a nebo. Vykroč.

Pohyb vpřed: stůj

A v tomto období navíc nejdou věci dopředu… proč ne? Máme tu na obloze několik retrográdních planet, které nás udržují v pozornosti pročištění, prozkoumání a prověření. Drží nás zpátky, ale není to bezdůvodné. To je onen význam retrogradity. 

Pozornost dovnitř

Teď si a slova znovu rozeber 

- je to tu pro čistění
- je to tu pro zkoumání,
- je to tu pro věření - víru a důvěru

A retrogradita znamená: dovnitř a do sebe. Nic zvenčí. Ty sám sobě a pro sebe. 

Tedy cesta dopředu je cestou pozornosti dovnitř sebe. 
Prozkoumat sebe uvnitř, dojít do poznání vlastní zkušenosti ve fyzickém těle, v prožitku.

Letní dny jsou horké a dlouhé. Je na hodně věcí vidět. Léto nás vyzývá jít ven. 
Tentokrát JÍT SÁM SE SEBOU VEN.  

Velká horka jsou symbolem horečky a horečkou prochází naše tělo ve fázi uzdravování. To není nemoc. Jedná se o proces uzdravování,  znásobení  a zesílení léčby. 

Věděli jste, že zvýšení tělesné teploty při horečce o jeden stupeň je nárůst a aktivace imunitního systému o 100%? Pak tedy vítej v síle uzdravování tebe sama, sebou samým.

Když se budeš zabývat okolím a ostatními jako zdrojem obtíží, jako těmi, kdo ti způsobují nepříjemnosti, tak jen prodlužuješ svou cestu vzestupu.

To je jeden z momentů, který tě přidržuje u motanice, která se vlastně nikdy nechce rozmotat. “Mohou za můj pocit a stav ti druzí.”

Letošní období léta mnohem více, než jiné roky nabízí hraniční změnu. Jasnou změnu. Ukončení starého způsobu nahlížení na sebe a převzetí odpovědnosti za své pocity, názory, postoje a způsob života.

Co mám před očima a nevidím ?

Potkat se s pozorovatelem uvnitř sebe a umět rozlišovat jak tvoří mysl, jak mluví a jak myšlenky povstávají na pozadí ticha Vědomí. Prohlédnout tuto strategii, tento samostaný život myšlenek žijící svůj příběh bez vztahu k tobě… to je dar prvního AHA. 

Je to jako všimnout si blankytné oblohy na pozadí mraků. Kde mrak je jedna myšlenka, povstane, spojí se, rozpustí, přesune, zmizí… ale ať tam je či není, ta obloha za tím, nad tím, to modré existující je hodno tvé pozornosti a uvědomnění.

Prostor za myšlenkymi.

Nebojovat s nimi. Pozorovat je a neujíždět na nich jako na splašeném koni. Umění sesednutí z nich.

Pokud na sobě pracujete, jste v kontaktu se sebou a vnímáte své potřeby a pocity, pokud umíte vnímat a rozpoznávat symboly a signály, tak pro vás je přítomen ještě další model, který se zdá novým. A to, že nejde kličkovat. 

Na úhybky není moc místa. Čím více se pyramidou zkušeností a poznání posouváš nahoru, tím větší rozhled máš k dispozici, tím větší nadhled a souvislosti, tím větší pochopení… a také menší prostor pro odbočky. Prostě tady cesty okolo není.

Lidstvo je povoláváno k vzestupu a vždy tomu tak bylo. A to i v dobách, kdy projevy následování volání měly spíše válečnou, dobyvačnou podobu ve jménu Boha. 

Výklady se mění podle náboženství, ale vnitřní nit je přítomna všude stejná. 

Jak postupovat nejdříve? Co nejvíce potřebujete? 

Pokud máte pocit, že vnímáte něco, co ostatní ne, že jste jiní anebo, že nikam neptaříte… jste v pořádku. 

Jaký je svět, který vnímáš?

Zeptejte se sami sebe. Jaký je svět, který vnímám? V čem je má odlišnost? Co mne baví? 

Sedět na břehu řeky a pozorovat hladinu a život ve vodě? Zajímám se o meditaci a dechová cvičení...

Nebaví mne chodit do hospody s kamarády, se kterými jsem trávil každý pátek, nyní se zdají být vzdálení? Nechci se bavit o tom, o čem mluví oni a přitom donedávna jsem to dělal taky.

Jsem divnej? 

Ne, nejsi. Nejspíš jsi se posunul do jiné úrovně vnímání světa okolo sebe. Nebaví tě mluvit o člověku v jeho nepřítomnosti. Nebaví tě povídat si, kde koupit jaký další kousek oblečení. Dozvěděl/a ses o posvátné geometrii a matematice stavění organických staveb a cítíš, že tě to fascinuje a zajímá.

Ale koho se zeptat? Rodičů? Na škole to neučí a tvoji přátelé mají zájmy jinde.

I tak jsi v pořádku. Následuj své volání. Dívej se po internetu, vyhledej si podobá témata a raduj se z poznávání.

Dovol si jít za svým snem. Dovol si to. Kdo jiný, když ne ty a kdy jindy, když ne teď.

A občas zvedni pohled nahoru k nebi a jen lelkuj, nebo zevluj. Ať tvá vědomá mysl může v tichu přinést kombinace, nápady, řešení, které k tobě sestoupí… a ty si užívej života teď. Pozorný k sobě a radostný.

krásné letní dny v poznání a pozorování Monika


DALŠÍ ČLÁNKY

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody?