Líbí se mi to - protože proto

Odvaha nechat se vidět. 

Tvoříš, maluješ, socháš, stavíš domy... S jakým záměrem. Být úspěšný, předvést se a nebo ze srdce.

Když krásno mění svět - cítíme to všichni. Jen se s tím potkáš, jsi tím prostoupený, zasažený.

 Zasahujme se svými srdci.


Oslava krásy 

Oslava krásna a těch, kteří ji probouzení

Mluvme všemy formami, všemi jazyky, které podporují krásno v nás. Které inspirují a otevírají úžas. Ach - to  “aach”  hluboké ve výdechu!!! 

Ani nevíš proč - a v tom místě, kde nevíš proč odověďani nehledáš. Dítě by řeklo - PROTOŽE PROTO

Krása, která tě uvnitř tebe dojímá, krása která tě okouzluje. Krása, která tě otevírá. Když nehodnotíš a je ti tak nějak jedno co na to druzí. Kdy tě ani nenapadne to hodnotit a co vlastně. 

Kdy tě krása obdaruje?

Jsi v přítomném dojetí, obdarovaný krásnou, která oslovuje…. Pak se někdo objeví a chce to zdůvodnit.  "A proč?" ptá se. " A co  se ti tohle líbí?"

Někdy to víme…. profesionál řekne - je to dokonalé - v barvách, ve tvarech, v načasování, v dynamice, v plynutí, v harmonii, v souladu, v celistvosti, v detailech…. ale někdy nevíš - nevztahuješ se. A přesto můžeš odpovědět: 

Víš, člověče, je to krásné - proč - protože to cítím!!! Tou krásou jsem já a proto ji cítím.

Dojímá mne to. Otevírá mne to. Vhání slzy do očí. Jsem tomu tak přístupný, že s tím rezonuji. Jsem s krásnou v souladu…

Když je krása pro nás tak znatelná, nejsilnější vyjádření je obsaženo ve  slově: děkuji!

„Fotograf tvoří světlem - venku i uvniř... a všichni tvoříte světlem své autenticity.”
Monika Hasalová

Děkuji ti malíři, sochaři, básníku, poeto, staviteli, můj muži, synu, dcero, ženo, řemeslníku, muzikante, živote, lásko, komediante… umělče svého života tvoření….

Děkuji všem umělcům - baleťákům, tanečníkům, zpěvákům, mistrům svého konání… výrobcům hudebních nástrojů, grafikům a architektům - kteří tvoříte srdcem. Dbáte krás světa a svého poslání. Nenecháte se zmenšit, osekat a zavřít do šablon, do předpisů a rámců, které omezují. Do forem, které řežou  vysílají s’ípy ze stavev a rohů… vy jenž prosazujete plynutí a tvoření a vaše díla podporují život okolo sebe či i v sobě…

Po námaze nádhera

Vy jenž tvoříte ze srdce a nemůžete jinak…. děkuji, že předstupujete před lidi a ukazujete skrze sebe - dokonalost těla, pohybu dechu, souladu… A ta lehkost vyvěrá z vás, i když za ní je mnoho dodin tvrdé přípravy…

Vy fotografovové, kteří zastavíte událost v čase, která ukazuje to před i po… vy jenž kreslíte světlem. A tvoříte skrze světlo v sobě - víte o něm?  

Vy jenž zachytíte pomíjivý moment krásy, moment života s jeho hloubkou a pravdivostí…

Vy jenž mne rozesmějete moudrostí myšlenek, hravostí slov, alchymií jazyka a nápady skrytými až za nápady... Vy jenž tvoříte život lehkým...

Vy jenž jste sebou… děkuji

 s láskou Monika


DALŠÍ ČLÁNKY

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody?