Adventní čas, projdi dovnitř

Adventní čas je cestou dovnitř. 

 Hlas, který tě volá podívat se dovnitř sebe je letos silnějším než dříve.

Při shánění čehokoli jej neuslyšíš, nelze jej slyšet v obchodech a supermarketech, přesto je více zřetelným.

Rok od roku to tak je... 


Před rokem a nyní  - zrcadlení adventů 

Období adventu - tedy ponoření se dovnitř sebe sama mi v tomto roce velmi silně ukazuje zazrcadlení s obdobím před rokem.

  • Podívejte se, kde jste byli před rokem? 
  • V jakém náhledu na okolí a na okolnosti, jste tehdy stáli. 
  • S čím jste byli v rozporu, či ve vzdoru a kde jste se posunuli a proměnili?

Jemnou retrospektivou se podívejte zpětně na vývoj, na proměnu, nebo chcete-li na aktuální stav…  To ohlédnutí je důležité pro vaši schopnost všimnout si změny. A jemnost je také důležitou kvalitou. Netlačte na sebe. Pozorujte a buďte nějaký čas v soustředení na pozorování.

Každý den mi přichází poznání a poselství. Některá jsou hluboká a niterná a velmi osobní. Jiná se týkají veřejnosti a lidí okolo mne. Často přicházejí ve spánku, skrze sny, nebo krátce po meditaci.

Velmi jsme podporováni v prověření, zda následujeme volání své duše a to ve všech rovinách našeho života - v partnerství, profesi, ve vztazích… 

Zastavení, meditace, rozjímání

Dopřejte si zastavení, spočinutí a meditací. Dopřejte si ticha a času sami se sebou. Naléhavost zastavení je v tomto období větší a není to jen proto, že vrcholí nákupní šílenství, aby ch říkala - neblázněte.

Období temné části roku k zastavenía retrospekci pozývá. Jen krátké období světla vně, ale mnoho více prostoru na objevování světa a světla uvnitř tebe.

Dopřej si pár otázek k tomu kam míříš a nikoli kam spěchají jíní. Rozlišuj svá přání a své potřeby od ostatních či od kliše a společenských přesvědčení. Buď i v adventu sám za sebe!

„Ticho uvnitř nás může zpočátku být lomozné.”
Monika Hasalová

Omezte TV programy - to si troufám

  • Omezte TV programy. Teď při adventu? Ano. Vybírejte si, co si pustíte do svého prostoru bytu. Vybírejte se a uvědomujte si svou volbu. Máte ji? A nebo hraje program tak, jak to jde od rána do večera za sebou?
  • Vystříhejte se obžersví a bařtipánství,
  • Pobývejte venku a všimej toho občerstvení tebe chladem a přítomností sněhu, ticha, klidu a čistoty.
  • A pokud to půjde, omezte svou účast v davech. Dbejte zvýšeně na svou vnitřní krajinu mysli a pozorujte, co se objevuje. Vaše tělo vám dává jasné impulsy co následovat či s čím přestat. 
"Ztišení sebe je o nerozptylování se venkovním děním. Neznamená to, že ztišením najdeš ticho."
Monika Hasalová

Místo ticha vztek

I když se mluví o ztišení a rozjímání… mohou se objevit i velmi silné emoce - vztek, přeplnění, uvědomění si tlaku.

Co se objeví - to následuj!! Uvolni se, uvolni to nebo si alespoň povšimni,  že tohle v tobě je.

Ztišení sebe je o nerozptylování se venkovním děním. Neznamená to, že ztišením najdeš ticho.

A abychom mohli uslyšet hlas v sobě je potřeba se ztišit. 

A aby ticho mohlo být a nastat, potřebuješ si uvnitř uklidit a když vyhazuješ harampádí - tak to někdy pěkně hřmí :) 

Buď lomozným či hřmotným, aby sis ulevil, ale neulevuj si na ostatní. To by snad ani nemuselo být napsané - ale někdy lidé zaměňují schopnost a dovednost vyjádřit se za sebe, za přenesení odovědnosti za své pocity na druhého. A to už víte - tohle se na cestě poznání nepočítá jako velké plus .) spíše se jedná o nepochopení.


Co nové přichází 

Příští rok bude o dokonalosti, či profesionalitě - nebo jinými slovy, povede nás k vycizelování své vniřní kvality. Až do diamantu - tedy i pod tlakem, bude-li třeba. 

V novém roce budete, a to bez vyjímky, potřebovat silné a pružné tělo.

Pokud jste tuto potřebu fyzické aktivity pocítili již v tomto roce a nenásledovali to znamení, doručí nám je naše tělo zpravidla skrze bolest. 

Následuj ono vedení a dopřej si nyní dostatek času pro odpočinek a zároveň nalezni pro sebe vhodný pohyb - ať to je silná fyzická práce, tanec, joga nebo regenerace… tvé tělo se bude ladit na nové potřeby. Pro vyšší práci na svém těle budeš potřebovat větší pružnost a svalovou sílu.

Pramen tvé síly je v tobě, chce proudit… utiš mysl a poslouchej, co ti tvé tělo sděluje, co si žádá a co potřebuje. 

Odpočinek, spánek, aktivitu, zábavu… nalezni místo vše ve správném poměru a nic neopomeň… co by chybělo, to se brzy projeví.

Přítomný čas nás posouvá k dokonalosti

Rok 2020 posouvá naši vnitřní kvalitu k dokonalosti. Dokonalost se objevuje ve vnitřním slouladu:
poslání - vztahy - zdraví a také v harmonizaci mezi oblastmi  práce - vztahy - domov.

Přeji vám krásný adventní proces a jemnost ve svém pozorování a jasnost ve svém konání. 

Ponoření se do hloubky je velkou očistou, kterou zacítíš velmi brzy, či téměř okamžitě. Odměna na sebe nenechává dlouho čekat a snadno tak rozpoznáš správnost či nesprávnost svých kroků… kráčej

S láskou Monika


DALŠÍ ČLÁNKY

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody?