Vítej!

Studium v AMONITU  navazuje na dávnou moudrost vyučovanou v chrámech, mysterijních školách a spolu se současnými poznatky a potřebami člověka v běžném životě, tě naučí používat kvality, které již dávno máš.

Co je AMONIT?

UNIVERZITA VĚDOMÉHO ŽIVOTA

Lidé vždy prahli a prahnou po poznání, po hloubce a smyslu života. Je to naše lidská přirozenost.

Jste spokojeni s tím co máte a čím jste?

Ti kteří přicházejí až sem, na práh Amonita, mají nové otázky. Nepřesvědčuji ty, kteří mi tvrdí: "jsem spokojený, mám se dobře..." a přitom z těchto lidí nesrší radost a plnost jejich života. A tvé životní naplnění není odvislé od hojnosti materiální...

Spiritualita je součástí přirozenosti života a rozdělovat svět na materiální a spirituální nefunguje. Není oddělení hmoty od ducha. Procesy v těle nejsou oddělené od tvé mysli. Není oddělení tvého přemýšlení od stavu fyzického zdraví. 

Za své zdraví si můžeme sami, za své vztahy také... a je mnoho možností, jak žít své hodnoty a být ve spojení se svými zdroji. Svět se velmi změnil, technologie na poslední roky mnohonásobně... a změnila se i tvá radost? A kolikanásobně?

Možná jsme opomněly otočit pozornost na to kým jsme, být soustředěni na seberealizaci, být dobrým člověkem.

Ve chvíli, kdy toto napojení ucítíme a uvědomíme si, že nejste pouze osamocenou lidskou bytostí, ale součástí složité pavučiny, pravděpodobně nám dojde, že naše pravé Já nezná hranice.

A když začnete čerpat energii svým pravým Já, můžeme dosáhnout všeho, co si budete přát, ať už je to bohatství a úspěch, nebo duchovní rozvoj. Ovšem má to háček. 

Je potřeba začít dělat věci nově a jinak než doposud.

Univerzita vědomého života AMONIT je Cesta se zcela jasným cílem, dovést tě k tvé vnitřní síle a moudrosti.Najdeš to, co jsme se ve škole neučili a naši rodiče nevěděli.

Amonit je jedinečný, ucelený a praktický program osobního a duchovního rozvoje.

Je možné žít šťastný život? Je možné změnit a opustit stará přesvědčení a myšlení? ANO a tím následuješ volání svého srdce a dostáváš se do kontaktu i se svou velkou tvůrčí silou.

Objevíš  život, který není založený na strachu, nýbrž na lásce k sobě a respektu k druhým a životu samému.

Semináře a pobyty

Konstelace

Konstelace jsou technikou s obdivuhodným působením. Zasahují nejen zadavatele konstelace a jeho bezprostřední okolí, ale dalece působí do celého rodového systému.

Živly v nás, 5 elementů, 5 prvků 

Tento vyjímečný víkend zvědomuje principy tvoření, zdraví a také principy vztahů a hojnosti. Z pohledu jednotlivých živlů pojednává o zákonitostech našeho života. Dozvíte se o tom, co máte ve svých rukou. Můžete těšit i na přechod přes žhavé uhlíky.

Zákon rezonance, 1/3 - HOJNOST+

Seminář připravujeme, pokud vás zajímá napište nám a my vám dáme vedět.

Zákon rezonance, 1/3 - HOJNOST

Seminář připravujeme, pokud vás zajímá napište nám a my vám dáme vedět.

Chceš začít studovat?

Ročník SAFÍR - zápis pro rok 2019-2020.

Články

Vděčnost a posvátnost nových vztahů

Propojení a rozšiřování láskyplné energie právě plane a probíhá. V posledních týdnech a spíše i dnech můžete cítit novou energii vzájemnosti, cítění se a spojení. Staré vztahy, které nemají potenciál rozvoje a jsou založené na závislosti končí. Ukončí se pomalu a jistě. Podle kvality a zralosti zúčastněných se ukončují v míru a v jemnosti. Vztahy, které tě mohou vyživovat, posunout jsou podporovány.

„Plakala v mé náruči.“ Síla mužské náruče.

„Prosím tě už neplač,“ řekl a snažil se humorně odlehčit situaci. „Jen mne drž v náruči a buď se mnou. Dovol mi tím projít a buď se mnou u toho;“ zněla její prosba. Držet ji v náruči a nic nedělat??! Pro nevědomého muže tohle vůbec není lehký úkol. Jestli jej vůbec zvládne? Nesnadnost vychází ze zaměření mužů na akci, na řešení, na změnu.

Buď hrdý, že jsi přirozený

Když se vás dotkne láska poznáte to. Slova tady nemají moc místo… možná hloubku umí popsat poezie, ale pohled do očí milovaného je víc než světová díla, byť motivována za stejného místa srdce.

„Že bychom si mohli pomoci my sami, je pro nás často nové. Očekáváme radu od odborníků. Nevíme, že zdroje máme v sobě.

Svěříme tak druhým záležitosti vlastního života. Nevědomky se tím zbavujeme svobody a náhledu na mnohá řešení vedoucí k cíli.“

Monika Hasalová

zakladatelka univerzity, lektor a průvodce

Tým AMONITU

Mgr. Monika Hasalová

Hlavním lektorem a garantem projektu je Mgr. Monika Hasalová.

Je známá pro svou autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou s láskou přináší. Pracuje se slovem, s tělem, srdcem, myslí a emocemi. Její dovedností a předností je schopnost vidění souvislostí a propojení jednotlivých událostí ve srozumitelný celek.

Moniky osobní stránky:
monikahasalova.cz

Dana Eriell Chyňavová

Ráda ti pomohu naučit se číst signály tvého těla, pracovat s jeho moudrostí a přirozeností.

Díky zkušenosti klasického zdravotníka a sportovního maséra jsem brzy zjistila, že mám citlivost na vnímání těla, jeho napětí i proudu informací v něm. I skrze mnohaleté cvičení tai-chi a práci s jógou a dechem jsem svedla tyto zkušenosti dohromady. 
 

Dana a její práce

Jiřina Sára Ohrazdová

Praktická pomoc při seminářích a výuce. 

Vystudovala jsem pedagogiku volného času a předškolní pedagogiku a v současné chvíli pracuji v montessori školce. To, co jsem se v Amonitu naučila, aplikuji při své práci s dětmi, které jsou naším nejčistčím zrcadlem. Osobně mně baví tvoření, tanec, společenské hry a živost života.

Sára vám pomůže řešíte-li seminář, nebo přihláškuKontakt na Sáru