Vítej!

Studium v AMONITU  navazuje na dávnou moudrost vyučovanou v chrámech, mysterijních školách a spolu se současnými poznatky a potřebami člověka v běžném životě, tě naučí používat kvality, které již dávno máš.

Co je AMONIT?

UNIVERZITA VĚDOMÉHO ŽIVOTA

Lidé vždy prahli a prahnou po poznání, po hloubce a smyslu života. Je to naše lidská přirozenost.

Jste spokojeni s tím co máte a čím jste?

Ti kteří přicházejí až sem, na práh Amonita, mají nové otázky. Nepřesvědčuji ty, kteří mi tvrdí: "jsem spokojený, mám se dobře..." a přitom z těchto lidí nesrší radost a plnost jejich života. A tvé životní naplnění není odvislé od hojnosti materiální...

Spiritualita je součástí přirozenosti života a rozdělovat svět na materiální a spirituální nefunguje. Není oddělení hmoty od ducha. Procesy v těle nejsou oddělené od tvé mysli. Není oddělení tvého přemýšlení od stavu fyzického zdraví. 

Za své zdraví si můžeme sami, za své vztahy také... a je mnoho možností, jak žít své hodnoty a být ve spojení se svými zdroji. Svět se velmi změnil, technologie na poslední roky mnohonásobně... a změnila se i tvá radost? A kolikanásobně?

Možná jsme opomněly otočit pozornost na to kým jsme, být soustředěni na seberealizaci, být dobrým člověkem.

Ve chvíli, kdy toto napojení ucítíme a uvědomíme si, že nejste pouze osamocenou lidskou bytostí, ale součástí složité pavučiny, pravděpodobně nám dojde, že naše pravé Já nezná hranice.

A když začnete čerpat energii svým pravým Já, můžeme dosáhnout všeho, co si budete přát, ať už je to bohatství a úspěch, nebo duchovní rozvoj. Ovšem má to háček. 

Je potřeba začít dělat věci nově a jinak než doposud.

Univerzita vědomého života AMONIT je Cesta se zcela jasným cílem, dovést tě k tvé vnitřní síle a moudrosti.Najdeš to, co jsme se ve škole neučili a naši rodiče nevěděli.

Amonit je jedinečný, ucelený a praktický program osobního a duchovního rozvoje.

Je možné žít šťastný život? Je možné změnit a opustit stará přesvědčení a myšlení? ANO a tím následuješ volání svého srdce a dostáváš se do kontaktu i se svou velkou tvůrčí silou.

Objevíš  život, který není založený na strachu, nýbrž na lásce k sobě a respektu k druhým a životu samému.

Pravda, kterou hledáme je stav bez ega.
Tomášovi

Amonit tě doprovodí, skrze tvou osobní zkušenost k rozvzpomenutí se.

Ve své knize Spektrum vědomí Wilber podotýká:
"Rozdělujeme realitu a zapomínáme, že jsme ji rozdělili a poté zapomínáme, že jsme to zapomněli."

Tvrdím, že spiritualita je naše přirozenost.
Monika Hasalová

...a v kontextu tohoto tvrzení, je zajímavé si uvědomit, že řecké slovo pro pravdu zní: "alethelia", což znamená doslova
"nezapomínat na to co už máme."

Pojďme se tedy rozvzpomenout a spojit se svou vnitřní silou a navigací a žít svůj potenciál otevřeně a naplno.

Semináře a pobyty

Živly v nás, 5 elementů, 5 prvků 

Tento vyjímečný víkend zvědomuje principy tvoření, zdraví a také principy vztahů a hojnosti. Z pohledu jednotlivých živlů pojednává o zákonitostech našeho života. Dozvíte se o tom, co máte ve svých rukou. Je připravený přechod přes žhavé uhlíky a technika ohnutí lžičky, které jsou projevy síly naší mysli. Přejít je buď nová zkušenost a nebo rituál od starého k novému...spolu se zkušeností jak působení tvary posvátné geometrie můžeš vykročit NOVĚ.

Zákon rezonance, 1/3 - HOJNOST

Seminář připravujeme, pokud vás zajímá napište nám a my vám dáme vedět.

ŽENA I. Propojení ženy se svou silou 1.

Být ženou ve své síle, je jako poznat nový svět. Muži se otáčejí, chovají se úslužně, je mi projevován respekt. Jsem šťastná, veselá a radostná. Užívám si života. Žiji! Vybrala jsem si to..

Změň své slovo a změníš svůj život PRAHA

Silou svého slova změníš celý svůj život, chceš-li. Tvé slovo a tvá myšlenka utvářejí tvůj život. To jsme slyšeli tolikrát, ale jak se to děje? Jak vlastně funguje mysl? Jak to, že některé pozitivní afirmace nefungují?

Chceš začít studovat?

Ročník SAFÍR - zápis pro rok 2019-2020.

Články

Vánoce - Spojení s EGYPTEM. Osiris a Issis: živé poselství.

Hmmm kdyby advent byl letos jako jindy, tenhle článek nevznikne. Ale nyní, jsou lidé připraveni...

Adventní čas 2018, projdi dovnitř

Advent nás vždy volal k zanoření se do vniřních hlubin sebe sama - ale tento je ještě o něco hlasitější. Co přinese rok 2019 a jak s tím tento advent souvisí...

Líbí se mi to - protože proto

Co způsobují ti lidé jenž tvoří tak, že probouzejí krásno v nás... Tím oslavují tebe! Ty tóny hudby, která se rozlijí v tobě, ten úžas nad tvarem sochy, ta ladnost křivek, pobybu... Tvoříš, maluješ, socháš, stavíš domy... S jakým záměrem. Být úspěšný, předvést se a nebo ze srdce.

„Že bychom si mohli pomoci my sami, je pro nás často nové. Očekáváme radu od odborníků. Nevíme, že zdroje máme v sobě.

Svěříme tak druhým záležitosti vlastního života. Nevědomky se tím zbavujeme svobody a náhledu na mnohá řešení vedoucí k cíli.“

Monika Hasalová

zakladatelka univerzity, lektor a průvodce

Tým AMONITU

Mgr. Monika Hasalová

Hlavním lektorem a garantem projektu je Mgr. Monika Hasalová.

Je známá pro svou autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou s láskou přináší. Pracuje se slovem, s tělem, srdcem, myslí a emocemi. Její dovedností a předností je schopnost vidění souvislostí a propojení jednotlivých událostí ve srozumitelný celek.

Moniky osobní stránky:
monikahasalova.cz

Dana Eriell Chyňavová

Ráda ti pomohu naučit se číst signály tvého těla, pracovat s jeho moudrostí a přirozeností.

Díky zkušenosti klasického zdravotníka a sportovního maséra jsem brzy zjistila, že mám citlivost na vnímání těla, jeho napětí i proudu informací v něm. I skrze mnohaleté cvičení tai-chi a práci s jógou a dechem jsem svedla tyto zkušenosti dohromady. 
 

Dana a její práce

Jiřina Sára Ohrazdová

Praktická pomoc při seminářích a výuce. 

Vystudovala jsem pedagogiku volného času a předškolní pedagogiku a v současné chvíli pracuji v montessori školce. To, co jsem se v Amonitu naučila, aplikuji při své práci s dětmi, které jsou naším nejčistčím zrcadlem. Osobně mně baví tvoření, tanec, společenské hry a živost života.

Sára vám pomůže řešíte-li seminář, nebo přihláškuKontakt na Sáru