Pravidla úspěchu a prosperity

Termín: podzim 2020  předpokládaný termínjedna sobota září říjen 2020
Místo:  místo doplníme
Čas: 9 - 19:00hod.
Cena: 2.100,- Kč (záloha 1.000,- Kč na číslo účtu: 2800695815/2010  VS: 200523)
Přihlašte se na: info@amonit.university nebo skrze formulář

Celá platba
2.100,-

Záloha přihlášení  1.000,-


Pravidla úspěchu a prosperity

Kvalita života člověka je často spojena s pocitem úspěchu, naplnění a smyslu. K tomu potřebujeme jistotu a zázemí a míru ohodnocení.

Ohodnocení skrze přízeň či finanční odměnu odměnu nebo jinou, která zajistí stabilitu. Pro různé lidi je i různá výše odměny, která dává pocit klidu a bezpečí. I když je tato míra různá, poznáme, zda jsme frustrovaní a nenasycení a nebo jsme spokojeni.

Někdy si lidé doslova brání cítit své naplnění a štěstí. Je to paradoxní a přesto tomu tak bývá. Pak zaměňují radost a naplnění za pracovní úspěch a postavení.  

To je velmi zlé. Oddělení práce a vztahů. Oddělení těchto dvou světů.

Lidé často oddělují oblast rodiny a vztahů, osobního naplnění a štěstí na jedné straně a na druhé straně vnímají práci a zaměstnání.

Jenže tyto oblasti se řídí stejnými zákonitostmi. Podléhají stejnému řádu a pravidlům.

Pohled na tato pravidla vás dovede k vnitřním postojům, které umožní, aby se vztahy i práce dařily.

Pozozumění zákonitostem

Cílem tohoto setkání je ukázat vá zákonitosti, podle kterých fungujeme.  Můžeme se snažit jak chceme  a vyvíjet velké úsilí a pokud je to v rozporu s danými zákonitostmi, výsledek se nedaří. nepřichází odměna, satisfakce za vynaloženou práci. 

Opačně, jsme -li v souladu, přicházejí  pracovní úspěchy elegntně a hladce. Vidíme v místech, která jsou obtížná řešení. a známe cestu.

Mění se svět a znát tyto mechanismy je jako mít navigaci a snovou mapou. 

Nejezděte již starými vyjetými kolejemi.

Život je o výzvách a radosti.

-------------------------------------------------------------

PROGRAM:

9.00 setkání a registrace.  
12.30hod. pauza na oběd - prosím přineste si vlastní občerstvení, na místě jsou pro vás připravené nápoje
13:30 - 19:00 odpolední program s malými přestávkami

Během dne vám chci přiblížit a zvnitřnit fungování vztahů a základu řádů, podle kterého funguje úspěch. Vysvětlím vám principy a ukáži vám přímé náhledy situací - tím ucítíte samotný vliv a vlastní zkušenost je více než mnoho informací. 

V současném stavu, kdy přehodnocujeme své bytí, své fungování by bylo ztrátou se točit ve starém pradigmatu bez znalostí těchto principů! 

Jsme doslova v převratné době tvoření, podnikání. Jsme vedeni ke změně a ti z vás, kteří si uvědomují, že mají vlastní sílu, potenciál a své schopnosti, kež je vám tento tden a zkušenosti mocnou navigací jak neplýtvat a nedělat principiální chyby.

  • jaké jsou vnitřní předpoklady úspěchu
  • co jsou životní úspěchy
  • úspěch je životní zákon - čím mu stojíme v cestě

Během dne vám ukáži praktické konstelační náhledy na stavy a situace, které fungují a které ne.  (Nebudeme stavět vaše konstelace, i když použijeme vaše příběhy... tento jde jde o předání principu.) 

Uvědomíte-li si spojení a propojení své osoby se svým životem, se vztahy, rodinou a i prací, uvidíte pravidla, která jsou zde žita! Jasně a zřetelně.  A pak je můžete celkem snadno změnit, napravit!

Je na čase uvidět možnosti řešení a obsáhnout své životy jako aktivní tvořitel.

Pokud se potůček spojí s dalším a pak vytvoří říčku s další říčkou je málo pravděpodobné, že by jednou nedosáhly moře.

Stejně tak, platí i jistá posloupnost při úspěchu a prosperitě života. V naplnění svého života radostí, úspěchem a zdravím.

Existuje nějaké podmínění, kdy naplnění přichází

Ano, musí být naplněné určité podmínky. Ukáži vám jaké.

Mnozí z vás jsou podnikatelé, staráte se o svůj obchod, své produkty, mnozí z vás i o další lidi a o své zaměstnance. 

Někteří jste:

  • změnili počty zaměstnanců, 
  • změnili pracovní pozice, 
  • sloučili podniky, provozovny,
  • zaměstnali někoho z rodiny...

A to v jednom případě krásně funguje a v jiném případě vede ke krachu... Čím to je způsobené? 

Někteří jste změnili svůj způsob práce a nebo jste byli nuceni změnu udělat... jak naložit s tím, co je nyní? 

Každý pak potřebujete na svou práci pohodu a bezpečný prostor a důvěru. A tu lze žít, i když se kolem nás svět dramaticky změní. 

Je mi s podivem, že nauka a principy úspěšného a bohatého života jsou utajovanou informací. Že se ji nedozvídáme ve škole.

A takový je stav, který spolu můžeme změnit.


"Pokorně smekám před konstelacemi. Rychlost jejich působení mne nepřestává udivovat. Když spolu rodiče  a děti třeba pár let nemluvili, zpravidla zavolají ještě cestou z pobytu..."                          M. Hasalová

Krátce k jedné z technik, kterou použijeme:

Obdivuhodný způsob působení

Konstelace jsou technikou s obdivuhodným působením. Zasahují nejen  zadavatele konstelace a jeho bezprostřední okolí, ale dalece působí do tvého okolí.. 

Velmi obtížně se vysvětluje logické mysli ono  - JAK TO FUNGUJE. Pokud nepotřebujeme znát všechny mechanismy toho, proč jezdí auto a stačí nám ho vidět jet, sedět v něm a vést se a poznat, že jsme na jiném místě - pak to máme mnohem jednodušší.

Osobní zkušenost - přítomný prožitek a následně vidění výsledku je tou nejlepší odpovědí. Celé vaše tělo a mysl se podílejí na konečné zkušenosti. Něž dlouze vyprávět o chuti tropického ovoce, které jste nikdy nejedli, je lepší vám dát ochutnat.

Monika Hasalová


České Budějovice, Lannova 2

Přihláška:

Hledáte-li odpovědi na své otázky...

BLOG:

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.


Reference a reakce účastníků semináře

“Posílám zpětnou vazbu z konstelací, cítím se nově - v těle je to nejvýraznější, jako bych sundala těžký kabát možná spíše skafandr, mám pocit těla o 10 kilo lehčího.

Přišla velká fyzická úleva, která se přelévá dál. A když chci zakřičet na děti (ach jo, pardon), ono mi to nejde - nejde mi ječet :)), Děkuji Věrušce, že to vyječela, já mám v hrdle doječeno - tak to cítím teď.... kam to povede, to jsem zvědavá, moc....:) 

Moc děkuji všem. 

Maruška“


Nejbližší semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?

Konstelace - květen 2024

Konstelace jsou technikou s obdivuhodným působením. Zasáhnou svým vlivem nejen zadavatele konstelace a jeho bezprostřední okolí, ale dalece působí do celého rodového systému.