Pod tlakem diamant - Odolnost a Adaptace - ON LINE pobyt

Termín: 12.12. - 13. 12. 2020
Místo:  doma, ON LINE program
Cena: 2.960,- Kč na číslo účtu: 2800695815/2010 
VS: 201211  

pro zahraniční platbu: 121 Euro
BAN:  CZ9820100000002800695815
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Přihlašte se na: info@amonit.university

 Cena
2.960,- Kč


Pod tlakem vzniká diamant


On line: ZOOM skupina
Uvidíme se: 
12.12.    9 -12 hod. a 17 - 20 hod.
13.12     9 -12 hod. a 17 - 20 hod.
 

Milí přátelé, 

Procházíme obdobím změny, absolutní a rychlé. Není kam se vrátit.

Změny jsou rychlé a absolutní

Pokud si někdo z vás přeje, aby tento stav již skončil a bylo možné se vrátit zpět, tak nepochopil, že nebude kam. Předchozí stav jednou provždy končí a my stojíme v momentě zrození nového.

Aktuální témata jsou síla, svoboda, nové tvoření, uvolnění se z pout, propuštění vazeb z minulosti a odvaha do vykročit do neznámého.

Schopnost člověka přizpůsobit se také nazývá dovednost adaptace a má své možnosti, své mantinely a podmínky.

Růst tam, kde jiní stagnují

Odborná veřejnost se domnívá, že existuje jen určité množství změn, které je člověk schopen absorbovat. Já to vidím jinak. 
Pod tlakem vzniká diamant.

Vrcholnou formou odolnosti je schopnost každého jednotlivce odolávat stresu a zároveň se v podmínkách, kde jiní se devastují a stagnují, vyvíjet a růst.

Lidé se bojí konečnosti a mají strach z momentu, který nemají pod kontrolou. Uvolit se vstoupit do stavu „nevím“ je aktivní krok vpřed. Většina chybuje tím, že se mu snaží vyhnout. Tím začne boj, lidé ztrácejí sílu a kontakt se sebou.

Během pobytu se zaměříme na témata:

  • Jaké jsou podmínky růstu
  • Jaká je míra strachu, kterou lidé mohu zvládnout
  • Jak si je možné zajistit vlastní blahobyt
  • Kde se potkáváme s možností ukončit staré vazby a uvolnit se pro nové možnosti
  • Jak okamžitě zklidnit své tělo a mysl

Děje okolo nás působí na všechny velmi intenzivně. I když se věnujete především sobě a svému prostoru, jsme zasaženi vlnou emocí a strachů z prostředí. Věřím, že s tím někteří umíte naložit lépe, než jiní lidé okolo vás.

Zároveň je nesmírně důležité, abyste znali okolnosti a souvislosti, abyste pečovali o sebe a chápali, co se právě odehrává.

Životní období a vývojové fáze se odehrávají v cyklech. Proměna probíhá a změna se uskutečňuje. Jak vypadá navigace a jak poznáte kudy jít - k tomu vám dám několik nástrojů, technik.

Míra odolnosti a přizpůsobení se změně

Budeme  se zabývat reziliencí, tedy naší schopností přizpůsobení se, naší dovedností adaptace. 

Míra stresu, tlaku se nyní zvyšuje a to má svůj důvod. Ukončení starého. 

Strach z konečnosti?

Lidé se bojí konečnosti. mají strach z momentu, který nemají pod kontrolou. Uvolnit se do "nejistoty", uvolnit se do stavu "nevím" je aktivní krok vpřed, kterému se lidé snaží vyhnout. Jedinou možnost, kterou mají před sebou se snaží minout. A tak bojují.  V sobě a hledají viníka venku.

A ztrácejí sílu. Kontakt se sebou.

Jak vystoupit z opakujících se scénářů 

To znají téměř všichni. Opakující se myšlenky a scénáře.  Ukáži vám, jak vystoupit z tohoto začarované kŕuhu.

Odpočinek a relaxace

Projdeme si kroky, jak vystoupit z aktuálního stresu! Uvědomuji si, že mnozí jsou nyní přehlceni, zasaženi. A mnozí aby se tzv. uklidnili, chtějí rychle dělat věci jako dřív. Jenže svět není stejný a ani nebude. 

Jsme překvapena tou nákupní horečkou. Ptala jsme se, proč to tak lidé mají. Děláme-li něco jako předtím, ubezpečujeme se o stejnosti. To hovoří o strachu. O strachu ze změny. Je to lidské. Jenže to nepomáhá jít dopředu.

Uvedení do klidu

Lze očekávat, že budou další změny. Budou. To je podstatou světa a nyní přichází turbuletní období. Právě teď. Ráda bych vám předala instrukce. Je nesnadné říci, jak cenné to pro vás může být. Ale pokud jsi dočetl/a až sem, pak jsi tuto informaci právě obdržel/a. 

Pohled dopředu

  • Je možné při nejistotě zůstávat v klidu? 
  • Jak se naučit plavat v novém nastavení? 
  • Co potřebuješ pro další dny a měsíce?

Jakákoli událost v našem životě je tu proto, abychom z ní vyšli posílení a zralejší!

A tom je náš pobyt. Na viděnou Monika


"Nové začátky jsou často maskované za bolestivé konce."
můj oblíbený citát, neznám autora M.H.

Odolnost, adaptace a proměna do úplnosti a svobody


Recenze a doporučení, zkušenosti účastníků:

Děkuji Moni za nové podněty a techniky, jak v této nelehké době růst a rozvíjet se. Jako vždy si odnáším mnoho k zamyšlení a zpracování. Právě teď cítím mix únavy a zároveň svěžesti.

Osobní setkání mají své kouzlo a samozřejmě své výhody, kde se člověk snadněji oprostí od okolního světa. Online setkání mají ale také  řadu výhod, kdy člověk nemusí příliš plánovat a může se připojit z pohodlí domova. Za mě by online setkání mohly být každý měsíc. Intenzivní, častější formy setkávání mi pomáhají se posouvat stále dopředu. 

Monika


Vřele všem doporučuji přijmout pozvání a potkat se takto on-line. Po 3 dnech jsem se loučila s radostí v srdci. Cítila jsem se velmi obohacena a občerstvena, jak množstvím informací, tak přítomností všech zúčastněných.

Propojení lidí mezi sebou navzájem bylo citelné a velmi zřetelné. Vzdálenost nehrála žádnou roli. Po celou dobu semináře jsem byla v pozornosti, v napojení, koncentrovaná a pevná.

Velké plus vidím ve skvěle fungující technice, která umožňovala i práci  ve skupinkách. I to dávalo on-line setkání skvělou dynamiku.

Připadá mi to, jako bychom se setkali ve třídě, tento typ potkání se již nyní má u mě své důležité místo. Jsem moc ráda, že jsem součástí této skupiny…… ať u monitoru on-line nebo jinde…

Objímám, držte se.

Věrka

Přihláška

Hledáte-li odpovědi na své otázky...

BLOG:

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.


Další semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?


Mé osobní setkání se smrtí. 

Milí přátelé, jsem přesvědčená, že příběhy inspirují, motivují a provázejí nás. Můj osobní příběh setkání se smrtí popisuji v eBooku - SMRT je branou do života, VSTUPTE... 

S láskou k poznání Monika