Co dělá ženu ženou? Spojení ženy s její silou 2

Termín: 27. - 30.9. 2018
Místo: penzion Lovětín 27, 378 42 Jarošov nad Nežárkou
Cena: 5.400,- Kč (záloha 1.000,- Kč na číslo účtu: 358130088/2010 VS: 180927)
Přihlašte se na: info@amonit.university


Žena II. - Přirozenost ženy, síla a jemnost sexuality

Zažij radost ze života a jeho extázi. 
Začni si tvořit život, jaký chceš.

Pokračující setkání žen, které vnímají, že síla ženství spočívá ve vnitřní síle.... vidět a vnímat proud své energie a tak jej následovat.

Intuice a nebo představy?

Jak rozeznat místo, odkud impulsy vyvěrají. Z hlavy a nebo z intuice, ze srdce a vnitřního cítění...

Žena ve spojení se svou ženskou silou nakládá jinak i se svou sexuální energií tvoření a přístupu ke své tvořivé energii. V této době se projevuje stále více potřeba a možnost spojit se se spiritualitou i ve své žeské sexuální energii.

Na jejím základě vznikají a probíhají i jiné vztahy s muži. Jinou formou a obsahem...
... je to jemné a uvnitř, je to proměna zcela zásadní...

Tento seminář je pokračujícím ze seminářů Spojení s ženskou silou 1.

Tento pobyt je pokračováním předchozího pobytu. V souvislostech a v prohloubení praxe se informace mění ve tvé vnitřní poznání.

Sexualita - síla a moudrost těla

Zneužití sexuální síly
na mnoha úrovních jsme dokázaly svou ženskou sexuální sílu buď opomenout nebo zneužít či dovolit aby zneužita byla.

Proč tomu tak je?  

Podíváme se na jednotlivé aspekty spojení se svou vnitřní silou a schpností přijmout své ženství. 
- Součástí semináře je i informace o požehnání lůna.

Co dělá ženu ženou v její síle?

  • Jak číst zprávy z tvého těla - co ti tělo sděluje a jak?
  • Podíváme se jak tělo somatizuje naše emoce a myšlenky a jak jej můžeme uvolnit pro přirozené proudění energie v těle.
  • Sexualita jako projev tvého vztahu k životu
  • Tvé emoce a jejich síla ve vztahu ke tvým dětem a partnerovi.
  • Tvá péče o sebe a svou sexualitu...

Spojení s jemnou energií v těle

Žena, která je autentincká je silnou, i když se její síla projevuje jemností a stabilitou.

Je to poznat, je to citelné a zřetelné, nejen jejími pohyby, vyjadřováním, ale i vyzařováním.

Toto setkání bude vedeno k prohloubení vnímání a k rozlišení vnitřních impulsů v těle od mysli a chtění. Setkání žen, které se  potkají v touze objevit esenci uvnitř sebe je vždy silné už tím spojením.

Podíváme se jak souvisí naše mysl a její nastavení s projevy v těle a půjdeme hlouběji než v předchozím pobytu.

s láskou se těším na setkání s vámi Monika

PS:
Milé ženy, pokud vyrábíte nějaké produkty, které můžtete a chcete představit dalším ženám, podělit se a inspirovat - přivezte je s sebou. S radostí se těším na vaši rozvíjející se krásu a tvořivost.


Penzion Lovětín, Lovětín 27, 378 42 Jarošov nad Nežárkou

Hledáte-li odpovědi na své otázky...

BLOG:

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.


Další semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?