AKADEMIE DECHU Dech, proud života

Termín: PRVNÍ POBYT STUDIA  - posunujeme začátek:) 5.9. - 6.9. 2020
Místo: PRAHA,ADARAYA - Institut pro krásu a zdraví, Opletalova 27, Praha 1, 3. patro

Cena dvouletého studia: 39.600,- Kč

Přihlášení do studia pošlete spolu se zálohou 8.000,- Kč
na číslo účtu: 2800695815/2010 VS: 28200499
Přihlašte se na: info@amonit.university

Chceš se připojit a nestihli jste první termín, kontaktujte nás. Chceš se zúčastnit víkendu na zkoušku a rozmyslet si pokračování? Kontaktuj nás na: info@amonit.university

Přihlášení
8.000,- Kč

Akademie dechu
39.600,- Kč


AKADEMIE DECHU 

STUDIUM: DECH PROUD ŽIVOTA /podzim 2020 - 2021

Akademie Dechu nabízí studium zaměřené na terapeuty, trenéry, kouče, lékaře, managery a rodiče

Výuka ti přinese vlastní zkušenosti. Skrze osobní zkušenost budeš mít praktický a účinný  nástroj pro své klienty, svěřence, sportovce kolegy či děti a členy rodiny. 

Dech rozhoduje o tom, kolik máme energie,Jak vytváříme sílu ve svém vnitřním prostoru a i jak se umíme projevit a prosadit navenek. Dech ti pomáhá dosáhnout cílů, udržet svou pozornost, stabilitu a i schopnost naslouchat vnitřnímu strategickému hlasu. 

DECH PROUD ŽIVOTA - nové otevřené studium dechových technik a seznámení s dechem. Vhodné pro každou osobu a profesně vhodné především v oblastech pro: trenéry, terapeuty, rodiče, učitele, managery, lékaře, obchodníky... Vhodné pro každého osobně a i pro jejich profesní část. 

Budeme pracovat s různými formami dechu skrze osobní zkušenost. Dostane se vám nabídky techniky a možností jejich uplatnění a uvědomnění. Dech je tu po celou dobu našeho života a pramálo s ním umíme být v kontaktu natož v souladu.  Naučíte se jak dechu porozumět, získat sílu, stabilitu, najít způsoby uvolnění a relaxace i jít do hlubkého klidu a vhledu meditace. 

Umění dechu je skutečné umění života.

Dechem můžeš spojit sílu, uzdravení, pozornost a odložení minulosti.

Dechem vstupuješ do přítomného okamžiku, který zaostří na podstatu. Ať ji použiješ ve vztazích, ve sportu, při veřejné prezentaci nebo osobním rozhovoru. Spojuje tě se sebou. Je kotvou nebo červeným lanem,  s kterým procházíš složité situace života. 

Obtížné situace se ve tvém životě dějí stále, rozdíl je v tom, jak jimi procházíš. Dechem jdem skrz a za. Dechem se lze přenést skrze těžké situace a krize v životě, jako snadné. 

Obtížné situace se mění na situace.

Život začíná prvním nádechem a končí posledním výdechem. Dech oživuje, nabíjí energiíí, doprovází životem…  

Jednoduchá otázka:
Kolik lze vydržet bez jídla, kolik bez pití a kolik bez dechu?

Skrze dech se lze spojit se svou silou, uzdravit a zmírnit bolesti, ale také jej používáme na oddělení se od bolesti.

Když nedýcháš - necítíš. A když "dýcháš" máš více síly a živé energie!

V našich životech máme narození dítěte spojeno s pláčem. Slýcháme: “Ten hodně brečí - to je dobře, bude mít silné plíce.” Ale je tomu skutečně tak? Jak vypadá první nádech a co vše je s ním spojeno?

První nádech a zkušenost s ním vytvoří vzorec, otisk který nastavuje náš vztah k dechu a energii, která přichází. Je to nevědomé a přitom tak silně působící. Působí to skrze celý náš život. Mnoho potíží přichází skrze dech a též již většina může být dechem změněna a upravena.

Dech ve spojení s meditací, je mocný nástroj. 

 • Co se stane pokud se na tento pramen znovu napojíme?
 • Jak ovlivní první nádech náš život?
 • Jak zajistit aby první nádech proběhl spontánně - co to přináší do života?
 • Jak pomoci sobě a svým dětem a to v jakémkoli věku spojit se s dechem a skrze něj se svým vnitřním prostorem a zdrojem energii uvnitř sebe.

Milí přátelé, tyto informace mohou zásadně změnit váš pohled na život a ovlivnit zdraví a kvalitu života vám i vašim dětem.

Dech ve spojení s podvědomím, tě spojí s vnitřní silou.

Kde jiní útočí nebo utíkají, ty zůstáváš stabilní a jistý ve spojení se svým dechem.
Monika Hasalová

Nádech a výdech, příjem a výdech - síla přicházející dechem, energie... proudění...

S dechem je spojena síla spojení nás s vyšším principem, dechem vedeme pozornost, ve spojení s dechem se může uzdravit, ve spojení s dechem zažíváme hluboké spojení při vědomém milování, ve spojení s dechem jsi vátězem v souboji nebo ve hře...

Ve spojení s dechem žena rodí... ve spojení s dechem probíhá život.... Ve spojení s dechem ustojíš situace, kde jiný utočí nebo utíká.

Dech - síla - zaostření - uzdravení - realizace

Jak o dechu napsat, co vše se s ním pojí... Je mnoho technik, ale to je jako učit vás jezdit na koni bez toho, abyste se setkali s koněm.

Ukážeme si, jak první nádech souvisí s naším tělem, zdravým i mechanismy, které ovliňují naše jednání po celý život. Doslova se zde jedná o setkání se s dechem. Tento mocný nástroj zasahuje všechny oblasti tvého života - např.:

 • emoční naladění,
 • zdraví,
 • sexualitu,
 • sílu a stabilitu,
 • a míry vzrušení a rozrušení, stres, tlak
 • a potřeba klidu a relaxace...

Jak dechem budujeme energii ve svém těle a potkáváme se s tokem energie a naší schopností energii vybudovat a ponechat si ji pro sebe. Setkáme s energií a silou, která je spojována s naší sexualitou a tento zúžený náhled na ní ji i omezuje.  Budeme o ní hovořit a používat ji i jiným způsobem.

A jak pracovat s dechem meditačním, s očistnými dechy a práci dechu při meditaci.

Obsah studia

Cyklus dechu se skládá z 8 po sobě jdoucích částí:

První a druhý pobyt

se seznamujeme s dechem způsobem, skrze který jej pak lze používat a rozvíjet. Jak o dechu napsat, co vše se s ním pojí... Je mnoho technik, ale to je jako učit vás jezdit na koni bez toho, abyste se setkali s koněm.

Ukážeme jak první nádech souvisí s naším tělem, zdravým i mechanismy, které ovliňují naše jednání po celý život. Doslova se zde jedná o setkání se s dechem. Mnohdy jsme si osvojovali techniky, které pak na sebe aplikujeme - pokud je však dech nositelem informací - nyní se budeme učit jemu naslouchat. .  

Použijeme techniky reinprintingu porodní zkušenosti, kterou se opětovně spojíš s plností svého potenciálu!

Třetí a čtvrtý pobyt 

budujeme energii ve svém těle a potkáváme se s tokem energie a naší schopností energii vybudovat a ponechat si ji pro sebe. Setkáme s energií a silou, která je spojována s naší sexualitou a tento zúžený náhled na ní ji i omezuje.  Budeme o ní hovořit a používat ji i jiným způsobem. 

Tam kde je sexualita pojímána jen jako energie a vzrušení v pohlaví nám není ukázana souvislost se silou, která prochází touto částí těla. Sexualita pak tvou energii omezuje. Podíváme se na tento zdroj v nových souvislostech.

Pátý a šestý pobyt

budeme pracovat s dechem meditačním, s očisnými dechy a práci dechu při meditaci. Praxe je věnována pozornosti pohybu dechu a energie v těle. Budeme nahlížet na děje jako pozorovatel a vnímat proudění v nás. Jak se dechem očistit a kdy s ním jsme a jak poznáme dělání od bytí a spočinutí uvnitř.

Sedmý a osmý pobyt

Začíná to prvním nádechem a končí posledním výdechem. Dech oživuje, nabíjí energií, doprovází životem…  Kolik vydržíš bez jídla, kolik bez pití a kolik bez dechu? Zde se podíváme na jemnohmotnou výživu tvého dechu spojenou s hlubokými meditačnámi styvy a žvostí uvnitř tebe. S energií, kterou se svou pozornostá můžeš uzdravit a léčit.

Ve čtvrté části završujeme zkušenot v níž dech je mocný nástroj k meditaci, ke spojení se svým podvědomím a spojením se svou vnitřní silou.

Průběh studia, termíny, cena

Dechová akademie je otevřena od podzimu  2020. Studium zahrnuje osm víkendových bloků.

Termíny studia:

Milí přátelé a zájemci - vzhledem k okolnostem karantény jsme posunuli termíny Akademie dechu.  Zahájíme naši Akademii na podzim 2020. Děkuji za vaši schovívavost při případném posunu termínu zahájení, o kterém budete včas informováni. 

5. - 6.9. 2020    
10.10. - 11.10. 2020    
28. - 29.11 2020
30. - 31.1. 2021
24. - 25.4 2021
29. - 30.5 2021
11. - 12.9. 2021
23. - 24.10.2021

Platba:

Podmínky přihlášení a platba studia:

Přihláška je platná po jejím odeslání. Platba zálohy je nedílnou součástí přihlášky, kterou se odesláním přihlášky zájemce zavazuje zaplatit. Místo je rezervováno po obdržení zálohy na účet.

Studium lze zaplatit:
jednorázově: záloha na studium 39.600,- Kč odeslaná spolu s přihláškou.
nebo: záloha 8.000,- Kč s odesláním přihlášky a doplatek zálohy 13.000,- Kč nejpozději v den zahájení prvního pobytu 2020 a druhou platbu: 18.600,- Kč nejpozději v den zahájení druhého pobytu studia..


Cena zahrnuje:
Cena zahrnuje program a lektorné: sobota 9:00 - 19.30 hod.,
neděle 9:00 - 18.30 hod. 
První termín v sobotu 5.9.2020 zahajujeme v 10.00 hod. 

Přihlášení se:

Jak na to:

 1. Přihláška je platná po jejím odeslání. Zálohy na studium je  nedílnou součástí přihlášky, kterou se odesláním přihlášky zájemce zavazuje zaplatit. Místo je rezervováno po obdržení zálohy na účet.
 2. Proveď platbu zálohy, jistoty na účet číslo 2800695815/2010  Variabilní symbol: 28200499 
 3. Vyplň přihlašovací formulář a odešli jej.
 4. Po vyplnění přihlášky ti pošleme podrobné informace na tvůj email, proto svou emailovou adresu, prosím, vyplň pečlivě.
 5. Vyplněním přihlášky souhlasíš s účastnickou dohodou a se všeobecnými obchodními podmínkami 
 6. Studium lze zaplatit: jednorázově: záloha na studium 39.600,- Kč odeslaná spolu s přihláškou.
  nebo: záloha 8.000,- Kč s odesláním přihlášky a doplatek zálohy 13.000,- Kč nejpozději v den zahájení prvního pobytu 2020 a druhou platbu: 18.600,- Kč nejpozději v den zahájení druhého pobytu 5.9.2020.
 7. Záloha, jistota na semináře je, v případě tvé neúčasti, nevratná.
 8. V případě nenastoupení do studia, pokud za sebe uchazeč sežene náhradu, je možné zálohu převést na jiného účastníka, který splňuje podmínky účasti. 

Zakončení studia

V závěru získávají studenti osvědčení o absolvovování a ukončení studia na základě své účasti a prokázání praktických znalostí a osobních zkušeností. Podrobné informace získáte v průběhu studia.


Reference:

S Monikou jsem zažila už vice seminářů. Myslela jsem si, že Dech bude dobrý, ale jsem instruktorka jogy, tak jsem spíše čekala, že si tak procvičím, co znám. I když mám za sebou několik pobytů v Indii, tak jsem se zmílila. Nebo jinak, tohle předčilo mé očekávaní a zkušenosti.

Jsem za to šťastná. Já jsem netušila, jakou sílu má dech. A to mám za sebou celou řadu jiných pobytů. Tohle je pojetí, které jsem neznala.

Monika vás vede k sobě. Trpělivě a jasně. Ta jasnost je skvělá. Prostě vám nedá uhnout a pak koukáte... na sebe, jak jste dobrý. A taky kde nejste dobrý. A nebo si aspoň myslíte, že nejste. Tam vám pomůže přijmout, že umíme být nepříjemní a arogantní a nebo v oběti. To bylo pro mne těžké. Maskovala jsem to sama před sebou... Děkuju Mony!  

Doporučuji tuhle cestu všem. Díky němu se zlepšila má komunika se mnou samotnou a pak i se všema okolo. Já nemám slov!

Děkuju Jana 


Jsem sportovní trenér a vím, že koncentrace a výkon a trénink je ve spojení s dechem. Už v průběhu kurzu jsem si uvědmil, že dobře znám fyziologii, ale uniká mi podstaná částspojená s myšlením a koncentrací. Aplikoval jsem na své svěřence vše rovnou. viděl jsem co dělá pozornost se mnou samotným už na kurzu. 

Máme dech k dispozici všichni od narození nevyužívat ho, vlastně nevědět, co je s ním spojeno je dost divné.  

V mém životě se dějí zázraky. 12 let bolestí zad jsou pryč. A v tréninku s dětmi je to na dlouhý výpis. Napíšu jen tolik - zlepšili se a víc je trénik baví.

Ještě vstřebávám, že výkon ve sportu není o tom být nejlepší a přitom se dívám, jak se jim daří a zlepšují se...  Co jste dříve chtěli se nedělo a teď, když to nečekáte se díváte, jak to jde.

Pavel

Přihlašuji se do 
AKADEMIE DECHU

Hledáte-li odpovědi na své otázky...

BLOG:

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.


Další semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?