Zákon rezonance - 3 témata: HOJNOST, VZTAHY, ZDRAVÍ

Termín: 31.5. - 3.6. 2019
Místo: penzion Lovětín 27, 378 42 Jarošov nad Nežárkou
Cena: 5.500,- Kč (záloha 1.000,- Kč na číslo účtu: 358130088/2010 VS: 190531)
Přihlašte se na: info@amonit.university

Cyklus tří, na sebe navazujích pobytů a programů, které působí na 3 oblasti našeho světa: hojnost - zdraví - vztahy. 

Lze se rozhodnout pro jednotlivé části, či projít celým procesem všech tří oblastí. Rezonanci hojnosti a peněz spouštíme v červnu 2019. Další části připravujeme. Chcete-li být informováni napište na postovni.sova@vedomyzivot.com

Navštivte náš web pro práci na sobě: www.vedomyzivot.com

Celá platba
5.500,- Kč

Záloha
 1.000,- Kč


Zákon rezonance

Kdybyste mohli být tím, kým byste opravdu chtěli, kdo by to byl? Kdyby neexistovala žádná omezení, žádné překážky a kdyby nebyl nikdo, kdo by vám říkal, že vaše přání jsou přehnaná a zveličená, směšná a troufalá? Kdybyste tedy mohli být tím, kým byste opravdu chtěli, a všechny cesty a dveře byste měli otevřené, kdo by to byl?

Cyklus tří na sebe navazujích pobytů a programů, které působí na 3 oblasti našeho světa - hojnost - zdraví - vztahy.

Opravdové hranice existují jen v naší hlavě.

Člověk dokáže vnímat pouze ty skutečnosti, které zná a jsou tak v jeho oblasti vnímání. Je zvláštní, pokud si uvědomíte, že zrakem vnímáme okolo 8 % světelného spektra.... pak tedy 92% reality okolo sebe si neuvědomujeme. Přesto, pokud se dostáváme do stále stejných situací - vztahových, pracovních, krátkodobých - neshoda v autobuse, potyčka na ulici... jsou tyto události výsledkem magnetismu vzájemnosti - tedy rezonace, která do tvého pole přitahuje stejně vibrují, stejně naladěné. Stále se to děje.

Tvůj život odpovídá tvému naladění. Chceš-li změnu - je třeba ji provést v sobě.

Mysl je krajina neomezených možností, která se v nás s okolo nás rozprostírá. Naše mysl je jako neviditelný magnet, který k okolí k tobě přitahuje vše co je tebou vysíláno.Zákon rezonance to do tvého prostoru a života dopraví.  Není tam tedy nic, co sám nevyzařuješ.

Převládající myšlenky, naladění  a pocity, které neseš, vytvářejí rezonanční pole úspěchu či neúspěchu.
 

Díky novým objevům kvantové fyziky, kvantové biologie, moderní matematiky a epigenetiky se stále důrazněji dostává do popředí názor, že je to síla našich vlastních přesvědčení, která nám umožní stát se tím, kým věříme, že se staneme: od zdraví po nemoc, přes odolnost imunitního systému, hospodaření s hormony, vlastní léčivé síly až po schopnost být šťastnými.

Zákonem rezonance rozumíme fakt, že všechno ve vesmíru spolu navzájem komunikuje prostřednictvím kmitání, frekvece, chcete-li vibrace. Všechny věci a živočichové pro vás známém světě mají své vlastní kmitání, frekvenci – také všechny orgány a buňky našeho těla, stejně tak hmota. Když prozkoumáme energii kmitání hmoty, zjistíme, že různé objekty kmitají s různou frekvencí, některé ovšem mají frekvenci stejnou nebo podobnou.

Je to jako u klavíru. Rozezníme-li jeden tón, rozkmitají se i všechny ostatní struny, které s daným tónem rezonují – rozpoznají ho a ladí s ním. Tyto tóny mohou být vyšší nebo nižší. Pokud se nacházejí v rezonanci, rozkmitají se.

Cokoli co rezonuje jako ty, to si přitáhneš!

Mozek nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce. Je to tedy srdce, kdo uděluje veškeré pokyny!

Jakým způsobem s mozkem a s orgány komunikuje? Bylo zjištěno, že všechny informace jsou předávány prostřednictvím emocí. 

V našich emocích jsou obsaženy veškeré informace, kterými srdce sděluje mozku a tělesným orgánům, co naše tělo v daném okamžiku potřebuje. 

Zastav negativní spirálu emocí a vyzařuj to, co očekáváš.

Stejnou sílu, jakou mají naše myšlenky při plnění snů, mají i myšlenky negativní, které nám říkají, že na tohle nemáme a tohle nikdy nedokážeme. 

V naší hlavě je především velké množství negativních myšlenech vycházejích z obav a ze strachu. Pramenících ze zkušeností a pocitu, že vím, na co si mám dávat pozor. nevědomky tak máme mysl plnou scénářů, kterým se tzv. chceme vyhnout a přitom je vyzařujeme a přitahujeme.

Všimnete-li si podezřele velkého množství špatných zpráv v naší hlavě, nerozvíjejte je. To je velmi moudrá rada - ale jak to udělat. protože i tyto myšlenky mají ve tvé mysli své místo a důvod tam být. Negativní myšlenky se rády kumulují - je to jejich přirozenost - rezonance. Události či emoční situace s podobným nábojem přitahují další s obdobným nábojem. 

Stejně tomu tak je i v případě pozitivních myšlenek, přítomnosti radosti a lehkosti. Kontrolovat své myšlenky hlavou není dost dobře možné. Cesta vede jinudy. Kudy a jak se přiblížit stavu své mysli, ve které se rozprostírá více klid a přijetí než obavy a odmítání bude předmětem našich pobytů.

Cokoli se nachází ve stejné rezonanci - rozkmitá se.

Cyklus zákonu rezonace 1-3

Zákon rezonance nabízíme ve 3  na sobě nezávislých a přitom propojených krocích. Princip rezonace, princip či zákon přitažlivosti  a souladnosti je vždy stejný. Přesto každého z nás oslovuje a tedy velmi zajímá jiná z oblastí.

Proto vám, v této fázi, nabízíme cyklus hojnost-zdraví-vztahy, které do sebe přecházejí. Každé téma stojí zvlášť a ke každému bude vypsán jednotlivý seminář a přesto se vzájemně prolínají a hluboce podporují.


Z.R. 1 - HOJNOST
plus 28 denní on line program - spouštíme v červnu 2019

více o on line kurzech a VSTUP do programu na www.vedomyzivot.com


Z.R. 2 - ZDRAVÍ
plus 28 denní program - přiravujeme


Z.R. 3 - VZTAHY
plus 28 denní program - připravujeme


Pobyty na sebe navazují a plynule přecházíme z tématu do tématu. V každé oblasti se lidé setkávájí s různými omezeními svých přesvědčení. Proto trojí setkání dovoluje stabilní posun, který u jednotlivého z pobytů nezaručuje stabilitu. Ze zcela pochopitelných důvodů - proměna se děje v čase a sice uvědoměním si nového a pravidelným opakováním.

Stabilita, nová cesta a změna starých přesvědčení PROGRAM na 34 dní

Na každý z pobytů navazuje start osobních programů. U tématu hojnosti je to cesta den za dnem po dobu 28 dní a několik dalších kroků (dní)k tomu. 

Změny se dějí ve chvíli, kdy tvá poroznost na změnu má určitou intenzitu a určitou trvalost v čase. Možná jste už přemýšleli o hojnosti, možná jste pro to již i lecos vykonali a nefungovalo to... je čas na to projít změnou do trvalosti. Projít si změnou. Rozumíte tomu textu? PROJÍT SI ZMĚNOU.


Zákon rezonance HOJNOST - pobyt

Na pobytu budeme mluvit o principu rezonance. Jde mi o to, abyste byli vzdělaní ve způsobu jak nakládat se svými přáními a chápali princip rezonance. A pak se spolu podrobně podíváme na omezení a bariéry jenž neviditelně působí.

Pokud je zahlédnete zde, budete je umět rozpoznat v jakékoli oblasti svého života. Dokonce bych si troufla tvrdit, že jejich rorpoznáním se budou eliminovat napříč životem samým.

Přesto 3 základní oblasti našeho života mají svá specifika... a těmou jsou náš přístup k hojnosti, ke zdraví těla a vztahy. Proto je pro každé téma speciální  on line program - trénink pozornosti tématu... a před jeho spuštěním pro ty , kteří chtějí vědět, že vše aplikují velmi přesně je ještě praktický pobyt. 

Své postoje jsme si ukotvovali dlouhá léta... a tak je začneme rozplétat a nahlížet na ně - na pobytu samotném a následně ukotvíme v programu. V oblasti HOJNOSTI se podíváme na to:

 • Jak povolat hojnost do svého života?

 • Co nám brání v jejím příchodu?

 • Jaká prohlášení o hojnosti jsou omezující?

 • Čím ji můžeme podpořit a jak ji do života pozvat?

 • Jak zařídit plynutí a ukončit životní stagnaci?

 • Jak spolu souvisí finance a hojnost. Je v tom nějaký rozdíl?

 • V jakém vztahu jsou nalezení smyslu života a hojnost?

Hojnost jako naplněnost, pocit štěstí a smyslu života

V praktickém semináři budeme sdílet pohled na hojnost, která jde ruku v ruce také s naplněností a pocitem štěstí a smyslem života. Hojnost samozřejmě souvisí s penězi, ale nejen s nimi. To, že lidé mají peníze, ještě neznamená, že v hojnosti opravdu žijí.

Všimli jste si? Mnohdy toužíte po penězích, ale i když je získáte, nemusíte být šťastní. Lidé mnohdy mají skutečně velké jmění – tedy finanční hojnost – ale štěstí necítí. Potřebují k němu totiž i hojnost smyslu a naplnění.

Zodpovíme si některé otázky, např.:

 • Jak podpořit hojnost ve svém životě?
 • Čím a kde si bráníme v jejím toku?
 • Jak souvisí energie peněz s naším zdravím?
 • Která přesvědčení od nás hojnost vzdalují a jak se jich lze zbavit?
 • Jak pracuje mysl a kdy podporuje náš záměr být v hojnosti?
 • Umíme svou myslí přivést hojnost do svého života?

Seminář bude laděný velmi prakticky. A protože téma hojnosti vychází z principu rezonance, tak se vám může stát, že její principy s lehkostí využijete i v jiných oblastech…


Na viděnou, s láskou Monika

Hledáte-li odpovědi na své otázky...


Další semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?