Voda mizí

Voda mizí… Některé prameny ztácejí svou sílu a vodu nevydávají.
Milí přátelé v posledních dnech přicházejí informace a zprávy od Matky Země ohledně vody a našeho vztahu k ní.
Voda nese velké poselství a informaci a různé prameny mají různá sdělení.

Tímto příkladem jsme žádáni a vedeni k tomu, abychom obrátili svou pozornost ke svým životům a emocím – na co soustředíme svou mysl, co v ní vidíme a co svou pozorností posilujeme… Skrze ukrytí vody nás země žádá abychom obrátili pozornost k ní… k Zemi, Vodě, vzduchu – přírodě. Ukazuje nám, že co není viděno, vnímáno a zahrnuto do naší pozornosti – to churaví. To ztrácí energii a odchází z našeho života. Ať se to týká vztahů, přátel, lásky či vody.
Je to symbolika s velkými důsledky a dopadem.
V této chvíli voda ještě je. Ještě je mnoho čisté vody… avšak zdroje se zmenšují a zněčištění zvětšují.
V této chvíli dostáváme od planety Země informaci, radu – návod. Potřebujeme si všimnout. Vidět vodu, požehnat ji kdykoli okolo ní jdeme – vidím tě, vnímám tě a děkuji ti. ZŘÍM TĚ! Tento respekt a pozornost vám otevírá vnímání k celému cyklu vody… a možná mnozí lidé budou aktivní v různých činnostech na podporu vody… každý to nemá ve svém úkolu – ale vaše myšlenky a pozornost vodě podporují sílu a odhodlání těch, jejichž úkolem to je. Skrze některé lidi se uskutečňují projekty, ale je to dílo všech.
Volám vás a promlouvám – všimněte si svých myšlenek, všimněte si vody, všimněte si živlů.

Mám pokyn připravit pro lidi meditace a průvodce na spojení vás s vodou ve vás a okolo vás – naše tělo jenž je tvořeno z 80 % z vody jasně ukazuje souvislost – že?

Milí přátelé, všimněte si zda tato zpráva ve vás vyvolává i paniku a pocit úzkosti… bylo by to pochopitelné, ale pak tato emoce dostváavá i vaši energii a podporu. Všimněte si, že tato emoce přišla a dovolet jí aby byla zahlédnuta, ale více ji nepodporujte.
co vidíte ve své mysli to tvoříte. Viďte vodu, čistou, průzračnou v krajině i ve městech, moře plné života, s čistou hladinou a obsahující jen vše co život podporuje, viďte deště, které svlažují, viďte rosu na trávě… viďte to srdcem a s vnitřní radostí.

Strach zde nemá své místo. Strach je jako navigace uvědomění si, že se něco děje. Potud mu děkuji za tuto informaci! A teď když to víte – svou myslí tvořte obraz, jenž má být výsledkem.

Díky tomuto je mnohem více zřetelná důležitost semináře na živly, který pořádám 20 – 22.5… seminář, ke kterému je mi težko napsat „reklamní nabídku“ protože jeho vliv a dopad je tak velký a působení tak dalekosáhlé, že slova to úplně neobsáhnou. http://vedomyzivot.com/kalendar-akci/seminare-a-pobyty/

Milí přátelé voda je krví země – stahuje se dovnitř a na každém je zda se zeptá – proč tomu tak je? odpověď dostanete. Stište se a nepřemýšlejte. Vyčkejte: Neodpovídejte si sami. .) Vyčkejte.
S láskou a s díky Monika