Schopnost vyniknout – jaký je lídr nové doby…

Ti z vás, kteří dokáží „přemýšlet o tom, jak myslíme“ a spojit toto uvažování s novými technologiemi, budu představovat nový typ lídrů a nezávislých podnikatelů.

Žijeme ve světě změn, ve světě plném nepředvídatelnosti a složitosti. Čím více poznáváme – tím více zůstává nepoznaného. Každá otázka přináší další a další nezodpovězené otázky.

Potřebujeme schopnosti a dovednosti, které tomuto chaosu vtisknou smysl.

Potřebujeme vědět, jak nalézt vnitřní jistotu týkající se toho, co chceme a v co věříme. Musíme o sebe pečovat, nalézat sebejistotu sami v sobě, umět nezávisle na druhých projevit empatii a umět, alespoň občas, ukázat i svou zranitelnost a musíme umět požádat o pomoc.

Potřebujeme vědět, jak se vzchopit, když jsme na dně, jak se z nejistot a zklamání poučit, určit si směr, jímž se budeme ubírat, a dokonce i jak se vyrovnat s tím, když o všechno přijdeme.

Potřebujeme potenciál, jenž nám umožní jednat rychleji než kdykoli dříve a současně dokázat setrvat na místě a radovat se a zhluboka pít z kalichu hojnosti daného okamžiku.

Potřebujeme umět komunikovat s lidmi z výrazně odlišného kulturního zázemí – ze všeho nejvíc pak, se sebou samými. Musíme chápat, jak věci vidí druzí lidé, i když jejich představy jsou na hony vzdáleny našim; potřebujeme umět naslouchat moudrosti našeho těla.

Potřebujeme se umět smát, nechat věci být, tak jak jsou, učit se, růst, truchlit – a jít dál.

Potřebujeme pokoru, velkodušnost a sílu přijímat nedůslednost, nestálost a vrtkavost sebe sama i druhých. Potřebujeme houževnatost a nezlomnost, jenž nám umožní zvládat bolest, a dokázat ve všem nalézt radost a potěšení.

Potřebujeme sami v sobě objevit svou vlastní vyjímečnost a jedinečnost, z celého srdce a z hlouby duše si ji vážit a dát jí možnost se projevit.

Musíme odpouštět druhým, ale v první řadě sami sobě. Potřebujeme vědět, jak zapomenout, a umožnit sobě i druhým být tím, kdo skutečně jsme.

Potřebujeme se učit, jako nikdy předtím. A ze všeho nejvíc potřebujeme lásku.

JAK TOHO MŮŽEME DOSÁHNOUT?

Odpověď se může zdát svým způsobem paradoxní. Místo kurzů rychlého čtení nebo jiného rychlo kurzu, jenž nám mají umožnit rychle se něco naučit se musíme ponořit do svého nitra a nalézt v něm svoje vlastní a jedinečné zdroje.

To nám umožní vytvořit si vlastní cestu a vlastní rovnici úspěchu. Potřebujeme vědět, jak se z každé situace a od každého člověka a z každého poznání poučit.

Poznatků týkajících se technologického i osobního rozvoje je tolik, že je nikdy nelze obsáhnout a nikdo si je nemůže osvojit všechny.

V Amonitu pracujeme s technikami, skrze které objevíte podstatu, esenci vyjímečnosti a jedinečnosti sebe sama i druhých. Dosáhnete více z toho, čeho chcete ve skutečnosti dosáhnout, a stanete se více než dosud tím, kým ve skutečnosti jste.

Schopnost vynikat se odvíjí od kontextů. Mnoho modelů ve vztazích či podnikání je neúspěšných, protože jsou funční jen v určitém prostředí, modelu. Jenže co je účinné v jednom prostředí, může být na hony vzdálené ve vašich podmínkách.

Proto nemám ráda zaručené návody, ale baví mne princip.

Já učím lidi – jak. Neodpovídám na otázku proč, ale jak. Proč se mi toto děje? Proč jsem nemocná? Proč mám stále dokola ty stejné situace či vztahy….?  Proč právě já?

Ano lidé dostávají odpovědi i na tyto otázky, ale mířím ještě dál za ně. K tomu jak? Není  tím myšleno to, jak se chovat – aby mě muž měl rád,  či desatero jak být úspěšný u žen,  či v kariéře?…. Tyto návody nemám moc ráda – není v tom obsažené vše.

Možná si řeknete, že to není nikdy, ale já jsem si našla svůj způsob odpovědi a práce, kde ten potenciál nacházím a tím je: JAK TO FUNGUJE. Princip.  „Ty vaše principy, principy Vaňku!“ možná znáte tuto větu z Havlovi Audience, kterou mám velmi ráda:)

Ano baví mne vyučovat, ukazovat a zvědomovat lidem principy. Přesně ve smyslu slova, který to znamená: Wikipedie: Princip (z lat. principium, počátek) je základní a obecně uznávané myšlenkové východisko, zásada, pravidlo, zákon, které se nedokazuje, ale z něhož lze chápat nebo odvozovat další důsledky pro jednání nebo poznání.

Proč mne tohle tak baví? Jsem přesvědčená o tom, že pokud lidé vědí souvislosti a jak co funguje, dokáží se zorientovat a najít řešení. Dokáží rozpoznat, proč se chovali tak či onak a co jim to něco přineslo. Poznají další možná řešení, kterou vedouk větší spokojenosti se sebou i většímu souladu s okolím. Najednou nová řešení jsou vidět.

Někteří nechtějí posun, proměnu, ale lamentovat na okolnosti i na ostatní a vymlouvat se, že to či ono není možné. Tito lidé, ale ke mě nepřicházejí.

Velmi mne baví vidět rozkvět a nalezení důvěry v sebe sama. Je úžasné sledovat lidské osudy a proměny – vedoucí k radosti, ke zdraví a hojnosti. Vidět ženy i muže, kteří se cítili vláčeni a přitom měli pocit, že tohle přeci nemůže být celý smysl života a jak  se velmi rychle proměňuje jejich vyzařování a postoj k životu. Stávají se znovu radostní protože už ví JAK to zařídit.

Je to dynamická proměna – v čase, plynuje a jemně, i když silně a trvale. Trvale tehdy, pokud trvá. Možná zde nebudete chtít číst, že to je práce, ale je. Je to práce sama na sobě a ta má svůj čas, své zákonitosti. Proto nejraději pracuji kontinuálně a dlouze, pro ten trvalý efekt a nejvíce se osvědčuje cesta skrze studium na Univerzitě vědomého života Amonit.

Jedná se o 6 víkendů v průběhu 13 měsíců. Dost dlouhá cesta na trvalou proměnu, dostatek podnětů pro integraci, dostatek praktických cvičení, abyste to poznali, pocítili a uchovali si.

Toto je základní osa studia Amonit, kterou doplňují ještě volné semináře – např. Mistrovství zemřít, umění žít, či 5 živlů, 5 elementů, 5 prvků – Vesmír v nás nebo Spojení s ženskou silou. Více o studiu i o jednotlivých seminářích naleznete na www.vedomyzivot.com

Milí přátelé, pokud vám ukáži princip jak vztahy fungují, jak funguje vaše mysl a pomohu vám vyměnit nefunkční či omezující vzorce za funkční a podporující, pak vy sami ve spojení se sebou jste si navigací a světlem na cestě. A to mne baví. Doprovodit vás tak dlouho, dokud nestojíte na svých nohou.

S radostí Mgr. Monika Hasalová