Revoluce ve vědomí mužů odstartována

Období probuzení a otevření se novým způsobům vnímání, které zacítily především ženy se proměňuje. Přichází čas mužů – přechod ke společnému sou-​žití.  Ne že bychom ted‘ nežili spolu – ale je to více vedle sebe než společně.

Společně je něco jiného než dělat věci dohromady – má to mnohem větší rozměr. Je to mít místo – v partnerství, lásce, zájmech, v rodině, v mém srdci… aniž by sis jej musel zasluhovat. To je tak velký rozdíl ve vnímání lidí, že mnohým to ještě nedochází.

Silné ženy v moudrosti a lásce zvou muže k sobě.

„Vykroč vedle mne, stůj při mne, respektuj mne a inspiruj mne…“ Muž po boku ženy má nyní být v nové síle a kvalitě.

Už se to děje. On sám to ještě nezná. Nezná respekt založený na úctě „k jeho fyzické síle“. Z ní a skrze ni se páchalo mnoho bojů a bolesti. Této převahy se ženy bojí. Silná a vědomá žena to ví. Zná to od sebe, zná ten strach ve svém těle. Znám tlak a strach, znám ho a už jej neživím svou pozorností. Vybírám si ve svém vnímání podporu muže, stát vedle něho , vidět ho a podporovat.

Né boj, neboj. Zřím tě!

Mohu zde stát s vědomím: můžeš mne zranit, jsem zranitelná a vím, že i já mohu zranit tebe. Chci být opatrná a pozvat tě vedle sebe. 

Staré vztahy končí, vše co vzájemně nepodporuje růst obou se rozpadá. Staré je možné ukončit v míru, ale je nutné to ukončit. Silné ženy, které vidí „pod hladinu, pod povrch“ a do  srdce mužů je volají.

Volám tě. Poznej jaké je tvé místo vedle mne, učiň krok. Vy-​živím tě.

Mohu jít sama. Ale muž sám a žena sama není stejné jako podporující síla obou.
Započala mužská obroda. V tomto roce (2016), na konci srpna a v září byl citelný vliv a tlak na mužský princip v nás. Jak v ženách… Tak v mužích. V ženě je mnoho strachu a obav a opustit pozici matky a učitelky neni pro ženy snadné.

Řeknu vám, co je pro mne nejsmutnější. Když vytvořím místo, pozvu muže na jeho trůn, na jeho políčko na šachovnici a on se zdráhá vstoupit. Cítím tu bolest v srdci, kterou působí strach… Bolí mne to s ním…

Někdy se to dá těžko vydržet…

Milí muži,  již to nedrž v sobě. Zkus to jinak. Udělej krok na šachovnici… I na místo, kde jsi možná ještě nestáli. Přímo a jasně – jak to umíš. A pak tam chvilku buď – než se vše usadí. Nejistota a nekomfort prvního dojmu je jen kontakt s něčím neznámým. To znejisťuje. Jsi tam správně. Políčko krále. Ano políčko krále.

Vesmír nás společně podporuje. Vnímám princip a podporu vlivu Vesmíru, ale v životě člověka to je život, který žiješ – jak se směješ, těšíš na svou lásku… Kde pracuješ, co tě těší…

V důvěře, s láskou Monika