Medicína pro řešení konfliktu.

ČR leží v srdci Evropy. Jedni říkají mezi východem a západem, jiní zase, že uprostřed…
u - pro - střed.

Jak by se vám líbilo zaujmout středový a neutrální postoj a nabídnout prostor k jednání. Nejprve v sobě a pak vyzvat k mluvení… ne někomu do něčeho, ale mezi sebou.


Řešení konfliktu - úvaha, 4 podmínky 

Představme si možnost řešení konfliktu a využití potenciálu ČR?

ČR leží v srdci Evropy. Jedni říkají mezi východem a západem, jiní zase, že uprostřed…
u - pro - střed. Jak by se vám líbilo zaujmout středový a neutrální postoj? Nabídnout prostor k jednání. Nejprve v sobě a pak vyzvat k mluvení. Ne někomu do něčeho, ale mezi sebou.

Podmínka první: Neodsuzovat.

Odsuzuješ-li, dmýcháš nevraživost. Ke stolu nemůžeš. Vyautoval ses sám. SORRY.

Není to tak jednoduché, jak se zdá. Mnoho lidí totiž na tuto nabídku rovnou zaujmou odsuzující postoj.

Buď typu: "ten by nešel", nebo "s tím bych si ke stolu nesedl",  nebo "toho pozveš a sežere tě a nic z tebe nezbude..." Zdá se, že takto smýšlející má jasno už před debatou. A v tom je potíž. Neboť otevřenost k podobě řešení je podmínkou, skrze kterou jste připraveni slyšet.

Sedět u kupatého stole je umění. Umění komunikace není obchodní jednání. Účastníci prokázují jistou emocionální stabilitu a schopnost vnitřního klidu a důvěry ve výsledek procesu.

Vědí, že na každého bude čas. Vědí, že pro  každého je prostor k vyjádření se stejný. Nemusí jej celý využít. Ale o možnost se projevit nepřijdou ani o ni nemusí zápolit.,

Podmínka druhá: Situace versus soupeř. 

Na stole leží situace nikoli soupeř!

Položit situaci na stůl (záměrně nepíšu problém, ale situaci) a věnovat jí pozornost.

“Té situaci! “ Ne jeden druhému, nýbrž situaci.

Situace má řešení. Pokud se hovoří o situaci a sedíte u kulatého stolu, sedící (možná ne jen obrazně ) vidí situaci ze všech úhlů. Každý přináší část celku. Tím je zajištěna kompletnost.

(Pokud se ovšem účastníci, místo pohledu na situaci, neváhají vrhnout jeden na druhého. Tento postup známe - tak je ukazován, tak si máme myslet, že se vede hovor. Nebo horor? )

Podmínka třetí: Řešení v úrovni hodnot. 

Kompletní obraz situace nabízí řešení. Zahrnout pohledy druhých dovedeme jen z vyšší úrovně. To pravé místo, kde lze situaci vyřešit je na vyšší úrovni, než kde problém probíhá.

Např. Zlobit se na souseda, že má příliš vysoký strom u hranice mé zahrady. "Ať ho sakra pokácí. Pořád mi sem padá to listí!" (Ono teda i z jiných stromů, ale je ukázáno právě na tento jeden.)

Druhý soused ví, že ano. Listí tam padá, ale také ví, že z této strany si první soused vždy obere všechny plody. Má pocit, že o újmu tady nejde. Zároveň, tento strom vysadil jeho praděd, při narození jeho děda. Má tedy k němu silný vztah. Cokoli na téma odstranění stromu, jej hluboce zasahuje... Je to jeho hodnota SPOJENÍ S PŘEDKY.

A jaký je ten vyšší princip? Dovedu si představit je vyšší úroveň řešení je pro prvního souseda hodnota BEZPEČÍ. Jestliže si vzájemně vyjádří, co oba vnímají na adresu stromu - pak jistě najdou shodu i v tom, jak postupovat. Jak vyjádřit ochotu na obě strany. Jak zajistit  a zabezpečit strom. Jak nalézt průnik mezi oběma hodnotami.

Podmínka čtvrtá: Nedotknutelnost smyslu setkání

Proč se scházíme? Jestli tohle nevíte, pak nikam nechoďte. 

Prvotní podmínkou je zasvěcení se tématu výsledku setkání
“Vše dohodnuté slouží životu a lidskosti."

Na začátku přináší každý ze zúčastněných svůj pohled na hodnotu života a lidskosti... a tyto pohledy leží na stole. Bude to velká alchymie, než vznikne nový obraz řešení, nový obraz světa, pod hlavičkou zachovávání života a lidskosti (Téma si dopňte každý podle svého, toto uvádím jako příklad.).

Jaký bude onen obraz? S dobře stanovenou premisou výsledku, nemůže být než dobrý: zazvěcený životu a lidskosti.

A kdeže takový svět začíná? U tebe! Ve tvém srdci. Ve tvé hlavě. 

Jak si dokážeš si takový scénář představit???

S láskou Monika

P.S.:

Jen schopnost čtěnáře si takovou situaci představit, proměňuje celé pole možností... a pak teda věřím, že to stálo za to, si text přečíst. Děkuji za sdílení, neboť obraz světa, kde se lidé slyší je mocnou medicínou... tak ji nabízím a dávám k dispozici...

A zároveň jste mohli zjistit, jak na tom jste. Ale jedna část čtenářů, si to nepřizná. Která asi?