Účastnická dohoda, podmínky ke studiu a všeobecné obchodní podmínky

Podmínky účasti na jednotlivých seminářích a studiu AMONIT

1. Zdravotní stav a odpovědnost

1.1. Univerzita vědomého života Amonit stejně jako všechny produkty našich společností (Amonit University s.r.o., Dilbu s.r.o.) nabízí programy pro vzdělávání, růst a osobní rozvoj člověka. Chceme, aby účastníci přijížděli a užívali na program s tímto zájmem. 

1.2. Účast na programu, seminářích a přednáškách je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Informace, které zprostředkovávají lektoři našich programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání výuky jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

1.3. Účastník je v celém průběhu semináře odpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

1.4. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. Rozhodne-li se účastník ukončit svou aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

1.5. V průběhu seminářů platí zákaz užívání drog, alkoholu a jiných omamných látek. 

1.6. Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zdravotní a hygienická pravidla dle dohody v zahájení programu ve všech prostorách, kde probíhají aktivity. Součástí každého programu je každodenní hodinová práce v domě či na zahradě. Je vhodné si přivést oblečení a boty na práci do zahrady (pokud chcete své vlastní, tak i další pomůcky např. rukavice).

1.7. Účastníkovi nemusí být umožněno pokračování studia v případě, že by to mohlo ohrozit jeho psychický stav.

1.8. Univerzita vědomého života AMONIT má ucelený program studia. Viz bod 3.2.        

1.9. Po dokončení celého programu AMONIT obdrží každý účastník certifikát o jeho absolvování.

1.10. Výše uvedené podmínky mohou být změněny se souhlasem Univerzity vědomého života AMONIT.

1.11. Změna termínu, lektora a výuky vyhrazena.

2. Cena 

2.1. Cena zahrnuje ubytování, vegetariánskou stravu a lektorné.

2.2. Přihláška je platná po jejím odeslání. Místo je rezervováno po zaplacení zálohy. 

2.3. Záloha na studium Univerzita vědomého života AMONIT: Zrušíte-li účast dříve než 30 dní před začátkem studia, necháme si poplatek 3.000,- Kč. Zrušíte-li účast méně než 30 dní před začátkem akce, poplatek je 5.000,- Kč, můžete však za sebe poslat jinou osobu, ta může vaši zálohu použít. Při neúčasti na některém ze základních 6 pobytů studia se záloha nepřevádí.

2.4. V případě volitelných seminářů, zrušíte-li účast méně než 20 dní před začátkem akce je storno poplatek 50% z ceny zálohy. Zrušíte-li účast v termínu kratším než 20 dní před zahájením semináře, poplatek je 100% zálohy. Pokud za sebe uchazeč sežene náhradu, je možné zálohu převést na jiného účastníka, který splňuje podmínky účasti. 

3. Postup studia

3.1. Při studiu Amonit je základní osa koncipována jako ucelené a na sebe navazující studium. Při neúčasti na jednom z termínů je možné domluvit náhradu chybějícího semináře s garantem projektu. Záloha pobytu se na náhradní termín nepřevádí.

3.2. Při studiu Amonit základní osy je potřeba absolvovat pobyty v termínech po sobě jdoucích. V případě neúčasti řešte náhradu chybějícího semináře s garantem projektu. V případě neúčasti na dvou po sobě jdoucích pobytech 1-4 není možné pokračovat do následných pobytů 5 a 6. 

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

4.1.Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Univerzity vědomého života Amonit, Amonit s.r.o., Dilbu s.r.o., Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely Univerzity Amonit, Amonit s.r.o., Dilbu s.r.o., při předávání informací souvisejících s činností Univerzity vědomého života Amonit.