Zákon rezonance, 1/​3 - HOJNOST

Termín: 30. 5 -  3.6. 2019
Místo: penzion Lovětín 27, 378 42 Jarošov nad Nežárkou
Cena: 6.100,- Kč (záloha 2.000,- Kč na číslo účtu:  358130088/​2010 VS: 190530)

při platbě všech tří pobytů pošli zálohu 6.000,- Kč
Přihlašte se na: info@amonit.university


Cyklus tří na sebe navazujích pobytů a programů, které působí na 3 oblasti našeho světa - hojnost - zdraví - vztahy.

Kdybyste mohli být tím, kým byste opravdu chtěli, kdo by to byl? Kdyby neexistovala žádná omezení, žádné překážky a kdyby nebyl nikdo, kdo by vám říkal, že vaše přání jsou přehnaná a zveličená, směšná a troufalá? Kdybyste tedy mohli být tím, kým byste opravdu chtěli, a všechny cesty a dveře byste měli otevřené, kdo by to byl?

Opravdové hranice existují jen v naší hlavě.

 Mysl je krajina neomezených možností, která se v nás s okolo nás rozprostírá.

Díky novým objevům kvantové fyziky, kvantové biologie, moderní matematiky a epigenetiky se stále důrazněji dostává do popředí názor, že je to síla našich vlastních přesvědčení, která nám umožní stát se tím, kým věříme, že se staneme: od zdraví po nemoc, přes odolnost imunitního systému, hospodaření s hormony, vlastní léčivé síly až po schopnost být šťastnými.

Zákonem rezonance rozumíme fakt, že všechno ve vesmíru spolu navzájem komunikuje prostřednictvím kmitání, frekvece, chcete-​li vibrace. Všechny věci a živočichové pro vás známém světě mají své vlastní kmitání, frekvenci – také všechny orgány a buňky našeho těla, stejně tak hmota. Když prozkoumáme energii kmitání hmoty, zjistíme, že různé objekty kmitají s různou frekvencí, některé ovšem mají frekvenci stejnou nebo podobnou.

Je to jako u klavíru: Rozezníme-​li jeden tón, rozkmitají se i všechny ostatní struny, které s daným tónem rezonují – rozpoznají ho a ladí s ním. Tyto tóny mohou být vyšší nebo nižší. Pokud se nacházejí v rezonanci, rozkmitají se.

Cokoli se nachází ve stejné rezonanci - rozkmitá se. 

Lze dokonce dokázat, že existuje spojení mezi srdcem a mozkem, jímž srdce signalizuje, které hormony, endorfiny nebo jiné látky mají být v těle vyrobeny.

Mozek nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce. Je to tedy srdce, kdo uděluje veškeré pokyny! Ale jakým způsobem s mozkem a s orgány komunikuje? Bylo zjištěno, že všechny informace jsou předávány prostřednictvím emocí.

V našich emocích jsou obsaženy veškeré informace, kterými srdce sděluje mozku a tělesným orgánům, co naše tělo v daném okamžiku potřebuje.

Zastavme negativní spirálu emocí.

Stejnou sílu, jakou mají naše myšlenky při plnění snů, mají i myšlenky negativní, které nám říkají, že na tohle nemáme a tohle nikdy nedokážeme. 

V naší hlavě je především velké množství negativních myšlenech vycházejích z obav a ze strachu. Pramenících ze zkušeností a pocitu, že vím, na co si mám dávat pozor. nevědomky tak máme mysl plnou scénářů, kterým se tzv. chceme vyhnout a přitom je vyzařujeme a přitahujeme.

Všimnete-​li si podezřele velkého množství špatných zpráv v naší hlavě, nerozvíjejte je. To je velmi moudrá rada - ale jak to udělat. protože i tyto myšlenky mají ve tvé mysli své místo a důvod tam být. Negativní myšlenky se rády kumulují - je to jejich přirozenost - rezonance. Události či emoční situace s podobným nábojem přitahují další s obdobným nábojem. 

Stejně tomu tak je i v případě pozitivních myšlenek, přítomnosti radosti a lehkosti. Kontrolovat své myšlenky hlavou není dost dobře možné. Cesta vede jinudy. Kudy a jak se přiblížit stavu své mysli, ve které se rozprostírá více klid a přijetí než obavy a odmítání bude předmětem našich pobytů.

Cyklus Zákon rezonace 1-3

Z.R. 1 - HOJNOST

Z.R. 2 - ZDRAVÍ

Z.R. 3 - VZTAHY

Pobyty na sebe navazují a plynule přecházíme z tématu do tématu. V každé oblasti se lidé setkávájí s různými omezeními svých přesvědčení. Proto trojí setkání dovoluje stabilní posun, který u jednotlivého z pobytů nezaručuje stabilitu. Ze zcela pochopitelných důvodů - proměna se děje v čase a sice uvědoměním si nového a pravidelným opakováním.

Stabilita, nová cesta a změna starých přesvědčení PROGRAM na 21 dní

Na každý z pobytů navazuje osobní program na 21 dní, který bude pro první pobytu každému z účastníků osobně zaslán na jeho email.


Hledáte-​li odpovědi na své otázky...


Další semináře:

Mistrovství zemřít - umění žít | 2019

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"?

Konstelace

Konstelace jsou technikou s obdivuhodným působením. Zasáhnou svým vlivem nejen zadavatele konstelace a jeho bezprostřední okolí, ale dalece působí do celého rodového systému.

Změň své slovo a změníš svůj život PRAHA

Silou svého slova změníš celý svůj život, chceš-li. Tvé slovo a tvá myšlenka utvářejí tvůj život. To jsme slyšeli tolikrát, ale jak se to děje? Jak vlastně funguje mysl? Jak to, že některé pozitivní afirmace nefungují?

ŽENA I. Propojení ženy se svou silou 1.

Být ženou ve své síle, je jako poznat nový svět. Muži se otáčejí, chovají se úslužně, je mi projevován respekt. Jsem šťastná, veselá a radostná. Užívám si života. Žiji! Vybrala jsem si to..