Konstelace

Termín: 29. - 30.01. 2022
Místo: České Budějovice, ŽIŽKOVA 12, 3.patro, č.dv. 340
Cena: 4.200,- Kč (záloha 3.000,- Kč na číslo účtu: 2800695815/2010  VS: 220129)
Přihlašte se na: info@amonit.university
Aktuální informace k pobytu pošleme po přihlášení na tvůj email. 

Konstelace 3.000,-

Konstelace celá plat

Konstelace 4.200,-


Rodinné konstelace

Způsob, jak projít k srdci a vpustit lásku do rodiny a hluboko do své rodové linie.

Zdroj naší síly je v rodině - ALE... Rodinné vazby, (odtud název „rodinné“) je neskutečně silný “řád“. Ať chceme, či ne, je jedno jaká reálná vzdálenost a čas členy rodiny dělí. Jsou spojeni, propojeni a ovlivňují se.
Láska a energie v rodinném systému plyne, pokud je respektován právě tento „řád.“ V rodinných konstelacích se snažíme tento „řád“ nebo zákon objevit a zviditelnit jej.

Dá se přirovnat ke stromu, který nemůže nikdy zapřít své kořeny, prostě je má. Kořeny jsou zde rodina původu.

Pokud máme kořeny narušeny, vždy to bude mít vliv a přesah do našeho současného chování, vnímání, odrazí se to ve vztazích, bude nám chybět energie do života a třeba i v práci.

Nebudeme moci rozvinout svůj potenciál. Nebudeme se moci dostat ke ZDROJI vlastní síly.


"Pokorně smekám před konstelacemi. Rychlost jejich působení mne nepřestává udivovat. Když spolu rodiče  a děti třeba pár let nemluvili, zpravidla zavolají ještě cestou z pobytu..."                          M. Hasalová


Obdivuhodný způsob působení

Konstelace jsou technikou s obdivuhodným působením. Zasahují nejen  zadavatele konstelace a jeho bezprostřední okolí, ale dalece působí do celého rodového systému. 

Velmi obtížně se vysvětluje logické mysli ono  - JAK TO FUNGUJE. Pokud nepotřebujeme znát všechny mechanismy toho proč jezdí auto a stačí nám ho vidět jet, sedět v něm a vést se a poznat, že jsme na jiném místě - pak to máme mnohem jednodušší.

Některé mysli to ale nestačí. A i když budu popisovat princip kvantové energie  a léčivost díky přítomnosti pochopení a respektu a dalších principů - nemusí to stačit tomu, kdo chce důkaz jen na základě informací.

Osobní zkušenost - přítomný prožitek a následně vidění výsledku je tou nejlepší odpovědí. Celé vaše tělo a mysl se podílejí na konečné zkušenosti a ta je pro vás tou hlavní zprávou. Něž dlouze vyprávět o chuti tropického ovoce, které jste nikdy nejedli, je lepší vám dát ochutnat.

Konstelace v praxi zvědomují a ukazují to, co vysvětluji a přednáším na seminářích Kódy vztahů  a esence bytí.  Je to jako koncetrovaná praxe.

Pokud však si myslíte, že bych vás na ně přesvědčovala - tak to dělat nebudu. Jsou tam silným nástrojem, kterému důvěřuji a vím, proč tuto techniku používám. Pro své působení a i jako praktická ukázka toho jak vztahy fungují jsou zařazeny do programu Univerzity vědomého života Amonit, jako jejich nedílná součást.

Konstelace podle vašeho zadání...ale

Každý cítíme, kdy dozraje čas, abychom se podívali skrze konstelace na věci a události, které je třeba uzdravit a propustit.

Pokud jste však nestavěli svou rodinu původu, budu vás nabádat začít právě tím. Odtud pramení mnohé, co nyní žijeme a není-li pořešeno něco u rodičů - jiné konstelace nás sem stejně vrátí.

„Systemická práce s konstelacemi využívá fenomenologický přístup, který se zaměřuje na přítomný okamžik. Terapeut zde nevkládá svoje představy, či záměr, ale pozorně čeká na to, co přináší přítomný okamžik. Hodnota této práce vychází přímo z přítomné reality, ne z naučených znalostí terapeuta. Je to otevřená, osvěžující práce s lidmi pozitivním způsobem zaměřená na jejich zdroje. Lze ji využít pro témata týkající se rodiny, vztahů, práce, peněz, zdraví, smrti i dalších oblastí života.“

„Nejčastější procesy, kterými člověk prochází v konstelacích jsou: uctění zapomenutých či vyhnaných lidí; lidí, kteří zemřeli brzy, nebo lidí, kteří měli tvrdý osud; dát těmto lidem místo ve svém srdci; dále přijetí rodičů; odhalení rodinných tajemství; navrácení pocitů (např. viny), tam kam patří atd. Druhá světová válka má stále ještě velkou moc nad životy mnoha lidí a pro to se témata oběti a pachatele násilí, ztráty a boj o přežití, často objevují v konstelacích. Dále je důležité přijetí rozpadlých vztahů, smíření se s potraty. Často se to také týká usmíření se s tajnou nebo ztracenou láskou, což přináší pocity truchlení a smutku. Díky těmto procesům se pozdější generace osvobozují od těchto rodinných zátěží.“

Bhagat J. Zeilhofer

Nejen konstelace samotné

Co je obsahem:

  • Meditace a úvodní spojení a sdílení, informace o programu a průběhu dne
  • Konstelace dle vašeho přání
  • Konstelační náhledy - tedy ukázka principu a vysvětlení některých vztahů a vzájemných mechanismů. Buďte pány svého života, tím, že vidíte jak spolu vztahy souvisí. Co se stane pokud se nespojují všechny součásti? Jak to vypadá v reálném životě a jak to poznáme?
  • Meditace a energetická práce v závěru dne.

České Budějovice, Žižkova 309/12, 3.patro, 

Přihláška:

Hledáte-li odpovědi na své otázky...

BLOG:

Přechodové rituály – směrovky v životě. PŘEJDEŠ?

Vidím ve své praxi, kolik mužů i žen zůstává viset v nějakém období svého života, ačkoli se svým věkem již přesunuli do jiné fáze. Každá fáze nás vede a ukazuje, jaká je naše role, úloha, úkol, co je smyslem tohoto období. Co se stane, pokud NEPŘEJDEME?


Reference a reakce účastníků semináře

“Posílám zpětnou vazbu z konstelací, cítím se nově - v těle je to nejvýraznější, jako bych sundala těžký kabát možná spíše skafandr, mám pocit těla o 10 kilo lehčího.

Přišla velká fyzická úleva, která se přelévá dál. A když chci zakřičet na děti (ach jo, pardon), ono mi to nejde - nejde mi ječet :)), děkuji Věrušce, že to vyječela, já mám v hrdle doječeno - tak to cítím teď.... kam to povede, to jsem zvědavá, moc....:) 

Moc děkuji všem. 

Maruška“


Nejbližší semináře:

Konstelace

Konstelace jsou technikou s obdivuhodným působením. Zasáhnou svým vlivem nejen zadavatele konstelace a jeho bezprostřední okolí, ale dalece působí do celého rodového systému.