Dana Eriell
Chyňavová

O mně

Jmenuji se Dana Eriell Chyňavová a mým posláním je být inspirací a doprovázet ostatní v době jejich hledání a pochopení propojení moudrosti těla a duše.

Cítit se lépe a zdravěji

Potkáte-li se s omezením ve fyzickém těle, ať už jsou to různé bolesti či změny hybnosti či vnitřní onemocnění nebo psychosomatické potíže, vezte, že mají řešení.

Pomáhám hledat praktický způsob, jak tato omezení změnit a vydat se směrem k harmonii.

Rozhodnout se využít všechny možnosti těla, které máme takové, jaké je, může každý!

Praktické informace k terapii

Pracuji v Českých Budějovicích a Praze. Termín si individuálně dohohodneme dle vaší potřeby a mých časových možností.

Cena za hodinovou práci je  600,- korun
Na našem prvním setkání si domluvíme možnosti dalšího postupu.

Časy pravidelných cvičení:

Qigong (čchi kung):  úterý a čtvrtek, 17:30–19:00
Taiji (tai chi): středa ,17:00–18:30
Oshovy dynamické meditace: úterý a čtvrtek, 06:30–07:30


Masáže a terapeutická činnost

Pracuji s principy TCM (tradiční čínské medicíny) v přímém kontaktu s tělem pomocí tradiční čínské masáže TUINA.

Tradiční čínská masáž TUINA (tchuej-na) je jedním z oborů tradiční čínské medicíny (TČM) a stejně jako ostatní obory patřící do systému TČM se dívá pohledem jinu a jangu a jim příslušných orgánů, drah (meridiánů) a jejich spojnic. Pracuje s učením o pěti prvcích a systémem výživy a ochrany qi (čchi) a krve.
Základním nástrojem pro masáže tuina jsou mé ruce, kterými působím na různé části těla – akupunkturní body, meridiánové dráhy, svalové struktury a klouby a potřebnými technikami harmonizuji nerovnovážné stavy.
Často prvním impulsem pro návštěvu bývá bolest nebo nepříjemné pocity v různých částech těla, či zdánlivě neřešitelné chronické potíže a bolesti.
Uplatnění tuina masáží je poměrně široké a tak lze její pomocí příznivě ovlivňovat nejen problémy pohybového aparátu, ale i řadu vnitřních onemocnění, psychosomatické potíže, problémy v oblasti gynekologie včetně neplodnosti, ale i pediatrie (u dětí se používají specifické techniky a body)….

Techniky masáže tuina se často kombinují s dalšími metodami TČM nebo i prostředky moderní západní medicíny.
Stejně jako u jakýchkoliv jiných postupů, které mají vést ke změně, je i v tuině nedílnou součástí váš aktivní přístup k sobě samým.

Společně potom můžeme projít cestu k vysněné fyzické a psychické rovnováze, vnitřním zdrojům a tedy CESTU k HARMONII.

— Dana Eriell Chyňavová —

Tělo jako partner duše

Od okamžiku početí se v našem těle zapisuje každá zkušenost i emoce a my se v dobách omezení učíme číst v této kronice, abychom neztratili směr a zůstali či se vrátili k plánu své duše.

S překážkami (blokádami) na cestě životem se potká každý, stejně jako s obdobím přešlapování na místě (stagnací).

Kudy se vydat a jak dál? Pokud přeslechneme a přehlédneme jemně hmotné signály, máme tady ještě jedinečnou navigaci NAŠE TĚLO a je-li nutné změnit směr, ozve se třeba formou neMOCI a donutí nás se zastavit, zamyslet se, možná proměnit. 

A pak se pomocí REFLEXE V TĚLE znovu vrátit do svého směru.

Co znamená reflexe? Znamená to nejen se obrátit nazpět, ale také zpětný obraz či odraz čehokoliv, co neseme. Znamená to i „posvítit si“ třeba na svou smyslovou zkušenost, ale znamená to také obrátit pozornost od vnějšího dovnitř, ke vnímání sebe samých.

Mým posláním je doprovázet vás na této dobrodružné cestě REFLEXE V TĚLE pomocí nástrojů, které jsou mému srdci nejblíže.

Těším se na naše osobní setkání

Pravidelná setkání v pohybu

Kde: Dům U bílého lva, ulice U Černé věže 19 (mapka)

Qigong (čchi kung)

Kdy: Úterý a čtvrtek 17:30 – 19:00

Doprovázím vás při tomto jedinečném cvičení prověřeném tisíciletou historií a nesoucí tři základní principy:
HARMONIZACE TĚLA, DECHU A MYSLI.

  • Tělo se harmonizuje za účelem dokonalého uvolnění, aby v něm čchi a krev mohly volně proudit.
  • Harmonizace dechu slouží ke zklidnění a zesílení toku čchi; dýchání bývá většinou spontánní a neřízené, ponechané volnému toku čchi, ale pracujeme i s technikami řízeného dechu.
  • Harmonie těla a dechu potom spontánně vede k harmonizaci mysli (doslova harmonizace srdce), čili dosažení vnitřního ztišení, vyprázdnění mysli od všech podnětů.

Taiji (tai chi)

Kdy: Středa 17:00 – 18:30

Praktická cvičení taiji vedou k přebudování vnitřních mechanismů fungování našeho těla a k posílení tzv. vnitřních pružin a propojení celého těla skrz struktury jin (čti ťin).
Struktury jin jsou naše měkké tkáně a fascie. Song (čti sung) neboli uvolnění či „spuštění“ a ting (čti tching) jsou základní principy, které vedou k změně vnitřního prostředí.
Praktikováním spojení song (spuštění) a jin (měkké tkáně) vede k tomu, že začneme pracovat s hlubšími strukturami těla tak, abychom pomocí ting (dovednost naslouchání), propojily mysl s tělem.

To má velký vliv na POSÍLENÍ ENERGETICKÉHO SYSTÉMU TĚLA, UVOLNĚNÍ NADBYTEČNÉHO NAPĚTÍ V TĚLE I V PSYCHICE, ZKLIDNĚNÍ MYSLI A PROHLOUBENÍ DECHU.

Dynamické meditace

Kdy: Úterý a čtvrtek 06:30 – 07:30

Ranní meditace může být skvělý způsob, jak nastartovat den do jasnosti, síly a úplně proměnit jeho kvalitu.

Oshovy (Osho - indický mystik) dynamické meditace jsou skvělý nástroj pro UVOLNĚNÍ NEKLIDU, potlačených emocí, rozhýbání našeho těla, ROZPROUDĚNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE a zároveň slouží jako pozvánka vystoupit z komfortní zóny a začít objevovat možnosti, které se skrývají za tím, co o sobě už víme, abychom se s každým dnem cítili lehčí a lehčí.